Činnost této složky se zabýbá těmi nejdůlěžitějšími okamžiky lidského života, jako je jeho počátek a konec. Nezapomíná rovněž ani na důležitá životní výročí.

Členky sboru:

Vítání občánků

Asi nejpříjemnější stránkou činnosti je přivítání nově narozených občánků do života. Děje se tak pravidelně již dlouhá léta, nyní v obřadní místnosti kulturního domu. Každý nový (ale samozřejmě i vícenásobný) rodič si na tato setkání jistě uchová příjemnou vzpomínku.


Vítání občánků (foto rok 2010)


Vítání občánků místostarostka p. Hasoňová (foto rok 2009)

V dalších případech prezentuje sbor svoji činnost pomocí místního rozhlasu. Platí to jak v případě blahopřejných relací u příležitostí významných životních jubileí, tak bohužel i v případě okamžiků smutnějších, jimiž jsou poslední rozloučení s našimi zesnulými spoluobčany.

významné výročí svateb

např. Františka a Arnošt Pavlovi - diamantová svatba


Františka a Arnošt Pavlovi - diamantová svatba (foto 13.10.2007)

Gratulace k významných životním jubileím:

Připomeňme si naši nejstarší spoluobčanku, která už bohužel není mezi námi, p. Emílii Topinkovou, která se v roce 2007 dožila uctihodných 103 let.


P. Emílie Topinková 103 let (foto rok 2007)


P. místostarostka gratuluje nejstraší občance obce

Přivítání nových prvňáčků do 1.třídy

I tato životní událost pro mnohé rodiče se konná v obřadní místnosti kulturního domu.


Vítání prvňáčků (foto rok 2009)

Rozsvěcení vánočního stromu

Sbor se svojí účastí také každoročně podílí na rozsvícení vánočního stromu.


rozsvícení stromu - Zdena Dufková při úvodní řeči (foto rok 2009)


rozsvícení stromu - členky sboru (foto rok 2008)

Vánoční jarmark

První vánoční jarmark, který připravily členky sboru, se konal 18.12.2010. Jarmark se moc povedl a důkazem byla i obrovská návštěvnost. Po celé odpoledne byl připraven bohatý program, ve kterém vystupovaly např. děti z místní základní školy či děti ze Sebranic, které zpívaly vánoční koledy a písničky, nebo tancovaly. Kromě vánoční besídky tu byla spousta "krámků" se vším co patří k Vánocům např. vánoční ozdoby, perníčky, bižuterie, výrobky z keramiky, háčkované ozdoby, výrobky z medu, pletené košíky či jiné výrobky, krajky a mnoho dalšího. Jarmark je další významná akce, kterou můžeme řadit do voděradského kulturního dění.


Vánoční jarmark 2010


Vánoční jarmark 2010


Vánoční jarmark 2010