Zastupitelé:

Lubomír Lepka - starosta obce
Zdenka Watermanová - místostarostka
Soňa Konečná - účetní
Zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou k dispozici a nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.