Z hlediska doby vzniku sportovního zázemí je toto nejmladší sportovní odvětví v historii voděradského sportu vůbec. Z dřívějška jsou známy pouze pokusy nejdříve s dřevěnými pálkami, kde nejlepším dostupným hřištěm byla prázdná silážní jáma u místního kravína. Později nastalo jisté vylepšení nejen nástupem dřevěných vyplétaných raket, ale i zprovozněním hliněné plochy spíše na odbíjenou v areálu místního fotbalového hřiště, na kterém se však převážně provozoval tenis. To byl na dlouhou dobu poslední viditelný pokrok. V roce 1999 proběhly přípravné práce pro zahájení výstavby tenisového kurtu v areálu kulturního domu. Na financování této akce se podíleli také místní podnikatelé v částce cca 65 000 Kč a hodnotou materiálu cca 70 000 Kč. Slavnostní otevření proběhlo 26.8.2000. Správcem a provozovatelem kurtu je v současnosti za finačního přispění obecního úřadu místní tělovýchovná jednota. Rozpis a klíče od tenisového kurtu od jara 2011 naleznete na Kulturním domu ve Voděradech.Případní zájemci o sezónní permanentku si ji mohou zakoupit u p. Nováka (č.p. 98 - naproti KD).


Tenisový kurt v roce 2010

Místní občané mají možnost hrát v roce 2011 za poplatek 20 Kč na osobu a hodinu nebo si pořídit za 200 Kč sezónní permanentku. Mládež od 12-ti do 18-ti let platí polovinu, ti nejmenší mohou hrát zdarma, ale pouze v doprovodu dospělé osoby. Pro přespolní je to 30 Kč na osobu a hodinu nebo si pořídit za 300 Kč sezónní permanentku


Areál u tenisového kurtu