Rok 2008

Rekultivace bývalých skládek domovního odpadu

V souladu se zákonem o nakládání s odpady došlo k již nějaký čas připravované rekultivaci dvou našich skládek. Již několik let byla uzavřena skládka "U Břímků", takže zde bylo pouze potřeba rozhrnout připravenou zeminu. Skládka za domem Vaňkových byla používána ještě nedávno, proto rekultivace zde se ukázala o něco náročnější. Nejdříve bylo třeba odstranit poslední část panelové cesty a kompletní oplocení. Až pak přišla na řadu těžká technika a bylo provedeno srovnání skládky a následné závěrečné překrytí zeminou. Obecní rozpočet přišla celá rekultivace na 241 000,- Kč.


Dnes již bývalá skládka

Rekonstrukce místních chodníků a vjezdů

Závěrečnou fází úpravy středu obce co se týká komunikací, byla úprava zbylého chodníku kolem rybníka, vjezdů do rodinných od Štaudových až po trafostanici a konečně položení dlažby kolem budovy hasičské zbrojnice a zvoničky.


Původní stav


Svítící novota


Nový vjezd

Celá akce probíhala od měsíce května až téměř do konce prázdnin. Prací se úspěšně zhostila firma UNIVERSALBAU. Jednalo se o finančně nejnáročnější dílo roku. Závěrečný účet zněl na 994 000,- Kč.

Vybudování sběrného dvora

Uzavření místní skladky odpadů si vynutilo rázné řešení celého odpadového hospodářství, neboť mnozí nepoctivci byli bez jakýchkoliv výčitek svědomí ochotni pohodit domovní odpad kdekoliv u nějaké cesty. Kvůli ušetření pár korun riskovali mnohatisícové pokuty z odboru životního prostředí obecnímu úřadu, a tím naší společným obecním prostředkům. Proto bylo zastupitelstvem obce schváleno vybudování sběrného dvora, kde by občané mohli ukládat v podstatě veškerý odpad, jež se nevejde do popelnic. Sběrný dvůr vznikl oplocením části parkoviště za kulturním domem, do kterého byl umístěn zakoupený kontejner. Celková proinvestovaná částka činila 179 000,- Kč.


Oplocení sběrného dvora

Přehled dalších menších investic

 1. doplnění a výměna svítidel veřejného osvětlení v prostoru podél státní komunikace od Staňkových až na spodní konec obce, dále pak v celé ulici "Áleji" a od Gottwaldových až po Dufkovy - celkové náklady 65 000,- Kč

Kácení májky

Zatímco první květnový den je věnován stavění májky, poslední květnová sobota pak jejímu kácení. Již několik roků probíhá v rámci této tradice odpolední setkání voděradských občanů v místním parku, kde moho probrat v širokém okrohu sousedů a spoluobčanů nejnovější události či zavzpomínat na časy minulé. Když se k tomu přidá něco dobrého jídla a pití, je o náplň sobotního odpoledne postaráno. Letos účastníkům bohužel ne zcela přálo počasí a závěr akce byl ve znamení nedobrovolného úprku před blížícím se větrem a deštěm.


Poraženou už ji nesou

Pouť

Po dlouhých letech "klidného" prožívání pouťových oslav bez komediantů se letos našlo v kalendáři kolotočářů volné místečko a několik jejich atrakcí našlo dočasný azyl u kulturního domu. Takže rodiče s dětmi zvyklí na houpačky, horské dráhy a střelnice v Sebranicích museli tentokrát vyčleněné rodinné prostředky půlit (někteří možná i navýšit) a část jich zanechat takříkajíc pod okny.


Už se to točí ...

Volby do krajských zastupitelstev

Měsíc říjen byl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev. Politici se opět předháněli v nesplnitelných slibech a voliči byli opět postaveni před nadlidský úkol vybrat ze samých špatných možnosti tu nejméně špatnou. Jestli se jim to podařilo ukáže až čas. Ale věřil tomu asi málokdo.


Sčítání hlasů

Školní výstavka "Barevný podzim"

Protože úkolem školy je nejen dostat do hlav žáků encyklopedické znalosti, ale i naučit je dívat se kolem sebe, připravili žáci místní základní školy krátce po začátku nového školního roku tématickou výstavku "Barvy podzimu". Opravdu těžko určit, co bylo barevnější. Jestli skutečný podzim kolem nás, nebo samotná výstavka. Nicméně bylo se opravdu na co dívat a jak vidno, když mají děti potřebnou inspiraci, dokáží stvořit dílo lahodící oku i duši.


Barvy podzimu

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Sousedský bál - leden
 2. Dětský karneval - únor
 3. Zápis nových žáků základní školy - únor
 4. Hasičský bál - březen
 5. Pálení čarodějnic - duben
 6. Dětský den - květen
 7. Den matek - květen
 8. Turnaj v nohejbalu - červenec
 9. Pouštění draků - září
 10. Lampionový průvod (rozloučení s letním časem) - říjen
 11. Setkání starších spoluobčanů - listopad
 12. Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka - prosinec
 13. Den otevřených dveří ve zdejší základní škole - prosinec
 14. Divadelní představení - prosinec
 15. Turnaj stolním tenisu ve dvouhrách - prosinec

Závěrečné statistické údaje

zkolaudován celkem 1 rodinný dům
narozeny 3 děti
zemřeli 2 spoluobčané
přistěhovalo se 18 občanů
odstěhovalo se 8 občanů
počet obyvatel obce k 31.12. - 502
rozpočet obce : příjmy 5 930 061 Kč, výdaje 3 802 821 Kč