Informace pro školní rok 2015/2016

Složení tříd:
1. ročník 2 žáci
2. ročník 2 žák
3. ročník 0 žáci        celkem 9 žáků (7 dívek + 2 chlapci)
4. ročník 3 žáci
5. ročník 2 žáci

Předběžné termíny třídních schůzek:
čtvrtek 8. 9. 2015
čtvrtek 20. 10. 2015
čtvrtek 12. 1. 2016
čtvrtek 11. 5. 2016
čtvrtek 8. 6. 2016

Prázdniny:
podzimní: střada 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016 (státní svátek v pátek 28. 10. 2016)
vánoční: pátek 23. 12. 2016 - pondělí 2. 1. 2017
pololetní: pátek 3. 2. 2017
jarní: 13. 3. - 19. 3. 2017
velikonoční: čtvrtek 13. 3 a pátek 14. 4. 2016
hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2017

Zájmová činnost při škole:
- sportovní hry
- hra na kytaru
- počítače
- hra na flétnu
- angličtina
- keramika

Zápis do prvního ročníku - duben 2017

Metodik prevence a koordinátor ŠPZ - Mgr.Daniela Zábojová