Počátky divadla (2001 - 2003)

Počátky divadla v naší obci jsou spojeny se vznikem divadelního spolku Divvooch (divadlo voděradských ochotníků). Tento historický okamžik se odehrál po prázdninách v roce 2001 zásluhou několika místních nadšenců.

Po dvouměsíčním učení a zkoušení bylo na světě první představení s názvem "Hrátky s čertem". Premiéru si divadelníci naplánovali u příležitosti každoročního setkání se staršími spoluobčany pořádaného kulturní komisí. Tímto dnem byla sobota 24. listopadu 2001.


Hrátky s čertem


Hrátky s čertem

Představení získalo veliký ohlas a uskutečnily se ještě další tři reprízy. První o čtrnáct dnů později 8. prosince byla spojena s tradičním mikulášským večírkem pro děti. Druhá následovala 28. dubna ve vedlejších Drnovicích. Toto bylo až do dneška jediné představení, jež se uskutečnilo mimo kulturní dům ve Voděradech. Poslední opakování proběhlo 22. června 2002 při oslavách výročí založení naší obce a s tím spojeným setkáním rodáků.


Představení na srazu rodáků

Pro druhou sezónu nastudovali ochotníci další pohádku, tentokrát s názvem "Pohádka naruby aneb Dračí námluvy". Dvě představení byly uvedeny opět při tradičních akcích, setkání s důchodci a mikulášské nadílce. Posledním, hraným 14. prosince byl uspokojen zájem cizí veřejnosti z okolních obcí. Po předchozích zkušenostech bylo tímto nahrazeno případné hostování souboru v okolí.


Drak

Tento model se divadelní spolek rozhodl ponechat i pro rok 2003. Pohádka byla zvolena do třetice všeho dobrého (od dalšího roku prý lze čekat změnu), tentokrát se jmenovala "Ženich pro čertici". Na jednotlivých představitelích už byly více než zřetelné předchozí zkušenosti a získaná "profesionalita" a představení mělo vysokou úroveň. Někdo možná až litoval krásných a úsměvných nedostatků předchozích "amatérských" výkonů minulých sezón.


Ženich pro čertici

Co se týká jednotlivých "herců", snad nejvíce se do povědomí diváků zapsali Radim Švancara a Petr Koudelka, i když mimo svých nesporných komediálních kvalit za to trošku vděčí menšímu nedostatku představitelů pro mužské role. U žen se nehodláme s ohledem na jejich stejně dobré kolegyně pouštet na tenký led a pro jistotu nevyzdvihujeme žádnou z nich. Mimo herecké výkony pak publikum vždy příjemně překvapily i výtvarné dekorace, jejichž autorkou byla v drtivé většině Iveta Španělová.


Výtvarné kulisy

To nejlepší je vždy dobré nechat si na závěr. Tím či spíše tou se myslí osoba režisérky, jíž je paní Jarka Konečná, v současnosti rovněž ředitelka místní základní školy. Nutno podotknout, že s jejím nástupem po mateřské dovolené se ledy místního kulturního dění znatelně pohnuly směrem kupředu, i když ani předtím se o nějaké stojatosti mluvit nedalo. Nicméně jak paní ředitelkou režírovaná představení, tak i vystoupení žáků naší školy zaslouženě vzbuzují jak u místní, tak cizí veřejnosti velice široký a kladný ohlas. Proto pávě zde je nejvíce žádoucí říci: "Děkujeme a přejeme hodně úspěchů a radosti v další práci."


Režisérka

2004 - Procházka růžovým sadem

Ve čtvrtém roce své existence se místní ochotníci rozhodli pro menší obměnu repertoáru, kdy po třech pohádkových představeních zvolili nastudování rodinné komedie "Procházka růžovým sadem". Vedly je k tomu dva důvody. Prvním byla jakási potřeba změny a chuti vyzkoušet něco nového. Tím druhým a možná vážnějším byly potíže personálního rázu, kdy buď pracovní vytížení nebo mateřské povinnosti bránily účasti mnohým stabilním a osvědčeným členům.


V hereckém nasazení


Závěrečná děkovačka

Podle pozdějšího diváckého ohlasu se zvolené řešení ukázalo být celkem šťastné. Premiéru absolvovali divadelníci v rámci setkání se staršími spoluobčany, reprízu pak začátkem prosince. Dokonce pak došlo i na třetí, původně neplánované, vystoupení ve vedlejších Drnovicích.

2005 - Nebe na zemi

Po loňské úspěšné změně repertoáru se místní ochotnický spolek rozhodl nejen pokračovat v nastoupeném trendu, ale z hlediska náročnosti opět o něco zvednout laťku. Mnozí účinkující měli ovšem zpočátku pocit, že paní režisérce ujela ruka při zvedání laťky příliš vysoko. Takže v konečné fázi až její neoblomnost a víra ve schopnosti svých "oveček" byla tím rozhodujícím momentem pro vznik představení vůbec.


Klepnout či neklepnout sele?


Není sporu mezi námi

Pozvánka pak sdělovala místním občanům následující informace:
Osoby a obsazení
Jupiter: Petr Koudelka
Horatio: Mirek Křepela
Scipio: Radim Švancara
Amaranta: Lenka Plevačová
Bartolus: Jiří Petřík
Camilio: Leoš Gottvald
Catastrofa: Andrea Tatíčková
Rakvář, Merkur, Deputátník: Marek Klimeš
Sousedka: Radka Španělová
Juno: Katka Klimešová
Caverna: Josef Mikulčický
Komorná: Irena Fojtová
Farnice: Iveta Španělová, Radka Španělová, Martina Konečná, Irena Fojtová
Sele: Pepík Řehůřek
Sledování textu, rekvizity: Martina Konečná
Výtvarnice scény: Iveta Španělová
Osvětlení, zvuk: Olin Tatíček
Hudební spolupráce: Petr Koudelka, Zdeněk Španěl ml.
Technická spolupráce: Olga Stloukalová, Pavlína Staňková
Režie: Jarka Konečná

Místní ochotnický spolek si pro závěr letošního roku připravil jevištní realizaci komedie "Nebe na zemi" od slavných autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Již obsazení velkého počtu rolí ochotnickými herci se zdálo být v mnoha ohledech nedosažitelné. Oceňujeme proto, že si cestu do našeho souboru našli i mnozí přespolní herci, bez nichž bychom letošní představení nemohli uskutečnit.

Tato komedie v sobě skrývá dějově pestrou škálu lidských (a dokonce i božských) životních poutí. Všechny jsou však prostoupeny snahou divadelních postav o změnu svého osudu k lepšímu a o zajištění spokojenějšího života na zemi. Je to bohatá přehlídka mezilidských vztahů, která se neobejde bez intrik, podvodů, hamižnosti a prospěchářství. V boji dobra se zlem samozřejmě zvítězí dobro zásluhou šlechetných hrdinů a někteří hříšníci se dokonce napraví, aby přispěli ke zdaru správné věci.

Věříme, že Vás osloví a nadchne mistrovsky napsaný scénář této hry a že se výtěčně pobavíte při mnoha humorných výstupech, v nichž pocítíte Werichovu tvůrčí jedinečnost. Celé atmosféře představení jsme se také snažili přizpůsobit jeho hudební stránku a výtvarné pojetí scény.

Dobrou zábavu!

Na Vaši přízeň spoléhá Divooch!


Ta příjemnější stránka života

Tolik pozvánka a jaká byla skutečnost ? Nutno spravedlivě podotknout, že velmi dobré výkony všech účinkujících nemohly zklamat ani velice náročné publikum, neřkuli to místní, vděčné častu za sebemenší kousek kulturního zážitku. Ze všech představitelů dialogově velmi obtížných rolí se pak vyjímečně zaskvěli hostující Mirek Křepela v roli Horatia a jeho domácí sekundant Radim Švancara v roli Scipia. Jejich dialogy mnohdy zabalené do opravdu "šoumenského" pojetí měly v hledišti jednoznačně nejsilnější odezvu. Mimo to bylo představení nádherně okořeněno i "tichou" rolí malého Pepíka Řehůřka v roli selete určeného na pekáč. Salvy smíchu provázející jeho výstup byly jednoznačným důkazem, že i bez jediného slova si lze diváky naprosto podmanit.


Závěrečná děkovačka

K celkovému dojmu celého představení značně přispěly i dvě skutečnosti. První byly nádherné kulisy, na kterých bylo možné obdivovat výtvarný talent Ivety Španělové. V tomto pojetí by se ani mnohé profesionální scény neměly za co stydět. Tu druhou pak představovaly nestárnoucí a do dnešních časů líbivé melodie Jaroslava Ježka jakožto dvorního skladatele Osvobozeného divadla. Vhodně a nenásilně doplňovaly přestávky nutné k přestavbě scén.

Po každém nově uvedeném představení mnohé diváky napadá, že lepší už to být nemůže. A každý rok se přesvědčují, že se mýlili. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Takže nezbývá než si přát, aby nás všechny takovéto omyly provázely i v budoucnu.

2006 - Oženiti se, to je vždycky riziko

Osoby a obsazení
Inspektor Campbell: Josef Mikulčický
Plukovník Humbleby: Petr Koudelka
Lydia Barbentová: Andrea Tatíčková
Honoria Doddová: Iveta Španělová
Harry Fletcher: Tomáš Šeďa
Jenifer: Katka Klinešová
Polly: Lenka Plevačová
Perkins: Marek Klimeš
Sledování textu, rekvizity: Martina Konečná, Irena Fojtová
Výtvarnice scény: Iveta Španělová
Osvětlení, zvuk: Olin Tatíček
Hudební spolupráce: Zdeněk Španěl ml., Petr Koudelka
Kostýmy: Magda Švancarová
Režie: Vladimír Křepela

Vážení přátelé ochotnického divadla,
Jak Vás jistě napadlo,
budeme hrát divadlo.
Rádi Vás tu uvidíme,
doufáme, že pobavíme.
Proto dovolte nám směle,
pozvati Vás všechny vřele.
O čem že to budem hrát ?
Přijďte se k nám podívat.
Jak sám název už to říká,
hra to bude zapeklitá.
"Oženiti se" je snadné přece,
riziko to však vždy nese.
Zbytek však už uvidíte,
když nás tady navštívíte.

Srdečně zvou voděradští ochotníci


Sólo pro dva

V listopadu se opět objevila v domácnostech voděradských občanů tato pozvánka na divadelní komedii Saula O´Hary Oženiti se, to je vždycky riziko, jejíž nacvičování začalo hned po prázdninách v září. Tentokráte se z důvodu časové tísně Jarky Konečné ujal režie Vladimír Křepela.


Debata v "rodinném" kruhu

Děj se odehrává v Anglii, kdy inspektor Campbell (Josef Mikulčický) vyšetřuje dva případy vraždy v domě bohatých lidí. Bohužel nemá dostatek důkazů, ale shodou náhod dá dohromady sňatkového podvodníka plukovníka Humblebyho (Petr Koudelka) se sňatkovou podvodnicí Lydií Barbentovou (Andrea Tatíčková). Do města přichází mladý učitel Fletcher (Tomáš Šeďa), který zamýšlí vyučovat v ústavu slečny Doddové (Iveta Španělová), ta se potýká se špatnou finanční situací a shání peníze pro ústav a své chovanky, mj. Polly (Lenka Plevačová) a Jennifer (Katka Klimešová). Ústav je natolik ohrožen, že je nucena propustit i svého sluhu Perkinse (Marek Klimeš), a ten jde ochotně sloužit do plukovníkova domu. Perkins později napomůže i náhodě a podaří se mu vyřešit zápletku děje.


Zbývá už jen rozloučení

O sledování textu během této hry se postaraly Irena Fojtová a Martina Konečná, o osvětlení a zvuk Olin Tatíček. Na výběru a úpravě hudby se podílel Zdeněk Španěl ml. a Petr Koudelka. O kostýmy se mj. postarala Magda Opluštilová.

Premiéra se uskutečnila 26. listopadu 2006 v KD Voděrady u příležitosti setkání starších spoluobčanů. Reprízy představení následovaly 16. prosince v KD Zbraslavec a dále 3. února v KD Drnovice.

2007 - Don Juan aneb Kdo se naposledy zasměje

Premiéra této hry pro rok 2007 se opět konala v listopadu na přátelském posezení se strašími občany 19.11. O režii této hry se postarala Jarka Konečná. "Letos se ucházíme o přízeň diváků titulem z tvůrčí dílny Osvobozeného divadla, který jsme si dovolili poněkud upravit. A to jak obsahově, tak i názvem. Původně se hra jmenovala Don Juan and comp.Děj hry Don Juan aneb Kdo se naposledy zasměje se odehrává v Novém Toledu, ve vymyšlené provincii fantazijní jihoamerické republiky. Tématem hry je zrození Dona Juana (Petr Koudelka), příslovečného svůdníka.Jedná se o dokonale nevinného mladíka, kterému do života zásadním a tragickým způsobem zasáhne první milostné dobrodružství s Isabel (Andrea Tatíčková). Opona padá ve chvíli, kdy se mladý Don Juan stává pravým Donem Juanem. Dějová zápletka je díky tanečním výstupům a zařazeným písním obohacena o revuální prvky, které odlehčují hlavní dramatickou linii.


Pozvánka


Andrea Tatíčková (Isabel)


Petr Koudelka (Don Juan) a Andrea Tatičková (Isabel)


Vladimír Křepela (Don Pandero) a Tomáš Šeďa (Don Parola)

O sledování textu během této hry se postaraly Pavla Kudláčková a Martina Konečná, o rekvizity, osvětlení a zvuk Olin Tatíček. Na výběru a úpravě hudby se podílel Petr Koudelka. Výtvarnice scény byla Iveta Španělová. Reprízy se konaly v neděli 9.prosince v KD ve Voděradech, 20.ledna ve Zbraslavci a 26.ledna v Drnovicích.

2008 - Vodník Mařenka

Pro tento rok si voděradští ochotníci pro nás připravili divadelní pohádku Vodník Mařenka. O režii se tentokrát postaral Vladimír Křepela. Tak jako každý rok se od září začali plně připravovat a trénovat, aby vše zvládli nacvičit na premiéru, která se konala opět na přátelském posezení starších občanů.


Pozvánka


Petr Koudelka (Vodník Mařenka) a Iveta Španělová (Bětka)


Radim Švancara (mlynář), V.Křepela (čert) a I.Stloukalová (mlynářka)


Vladimír Křepela (čert) a Radka Španělová (čertice)

Repríza pro voděradské občany byla 13.prosince v KD Voděrady. O sledování textu během této hry se postaraly Pavla Kudláčková a Martina Konečná, o osvětlení a zvuk Luboš Lepka. Na výběru a úpravě hudby se podílel Zdeněk Španěl ml. a Petr Koudelka. O kostýmy se postarali Jana Lepková a Vladimír Konopáč.

2009 - Zapeklitá komedie

Pro rok 2009 si voděradští ochotníci pro nás připravili pohádkovou hru Zapeklitá komedie. Tato hra byla uvedena k příležitosti 10. výročí od založení divadelního spolku Divvooch. Do role režisérky se opět vrátila p. Jarka Konečná. Místní ochotnický divadelní spolek ani tentokrát nezklamal a "vystřihl" z repertoáru další zábavný kousek s názvem Zapeklitá komedie. Příběh ukazující odvěký souboj dobra a zla dává současně najevo, že ne vždy platí obecné klišé peklo = zlo a světské = dobré. Vždy záleží na charakteru jednotlivých postav, na kterou stranu se misky vah v poslední fázi přikloní. A stejné je to vlastně i v životě. Jako základní ponaučení z toho plyne, že než se řídit obecnými konvencemi, je lépe zapojit vlastní rozum a zamyslet se sám nad sebou, zda vnáším do života více toho dobrého, než zlého.


Pozvánka


Při premiéře na přátelském posezení se staršími občany


v pekle zleva T.Šeďa, L.Gottvald, S.Gregor a V.Vyhňák


V.Křepela (Alois Pukavec, Lenka Plevačová (Bóža) a Ida Stloukalová (Kordula)


Závěrečná píseň

Premiéra byla 28.listopadu. Repríz bylo v tomto roce opravdu hodně. Ochotníci se rozhodli, že navštíví sedm obcí, kde jim zahráli. 12.prosince ve Voděradech, 9.ledna v Drnovicích, 17.ledna ve Zbraslavci, 31.ledna v Rozseči nad Kunštátem, 20.února v Lysicích, 20.března v Sebranicích a 28.března v Černovicích.

2010 - Tenkrát v pravěku

Pro rok 2010 si voděradští ochotníci pro nás připravili pohádkovou hru Zapeklitá komedie. V roce 2010 je to již 11.let od založení divadelního spolku Divvooch. Role režisérky se opět ujala p. Jarka Konečná. Místní ochotnický divadelní spolek ani tentokrát nezklamal a "vystřihl" z repertoáru další zábavný kousek s názvem Tenkrát v pravěku Celou hrou se táhne jako zlatá nitka nikdy nekončící boj za rovnoprávnost mezi ženami a muži.


Pozvánka


zleva Křepela, Španělová R. a Zouharová

Pozvánka pak sdělovala místním občanům následující informace:
Osoby a obsazení
Žena: Radka Španělová
Muž: Vladimír Křepela
Dívka: Petra Zouharová
Mladík: Petr Koudelka
Stařec: Leoš Zouhar
Divoška: Lenka Plevačová
Cizinec: Jakub Bílek a Iveta Španělová
Opice: Zuzana Švancarová
První opičák: Stanislav Gregor
Druhý opičák: Luboš Lepka
Sledování textu: Martina Konečná
Výtvarnice scény: Iveta Španělová
Osvětlení, zvuk: Monika Opletalová a Pavel Švec
Hudební spolupráce: Petr Koudelka, Jakub Bílek.
Technická spolupráce: Leoš Zouhar, Stanislav Gregor a Milan Topinka ml.
Kostýmy: Dáša Štefanková
Asistentky režie: Lenka Plevačová a Irena Fojtová
Režie: Jarka Konečná

"Smích lidi zlepšuje. Rozesmát lidi je stejně důležité jako léčit lidi."

Divadelní veselohru "TENKRÁT V PRAVĚKU" jsme letos učinili do jisté míry dobrodružnou výpravu do historicky málo probádané a scénáristicky poněkud těžko dostupné historické epochy. Tento příběh se odehrává před mnoha tisíci lety v zeměpisné blíže neupřesnitelné přívětivé krajině. Jeho hrdinové svou dobu zčásti předhonili, zčásti za ní značně pokulhávají. Divákům doporučujeme, aby na ně pohlíželi jako na docela normální lidi a nehodnotili je podle historických kategorií. Celou hrou se táhne jako zlatá nitka nikdy nekončící boj za rovnoprávnost mezi ženami a muži. V našem podání mají ženy většinou "navrch" a každý divák si může v průběhu představení sám odpovědět na otázku, proč tomu tak je.


zleva Zouharová, Koudelka a Španělová R.


zleva Plevačová a Křepela


Závěrečná píseň


Gratulace a poděkování režisérce Jarce Konečné panem starostem M.Opluštilem


režisérka Jarka Konečná

Premiéra byla 27.listopadu. Repríza byla v tomto roce jedna a další tři v roce 2011. 11.12.2010 ve Voděradech, 22.1.2011 ve Zbraslaveci, 12.2.2011 v Rozseči nad Kunštátem a 12.3.2011 v Drnovicích.

2011 - Popelka

Pro rok 2011 si voděradští ochotníci pro nás připravili pohádku Popelka. V roce 2011 je to již 12.let od založení divadelního spolku Divvooch. Role režiséra se pro letošní rok ujal p. Vladimír Křepela. Místní ochotnický divadelní spolek ani tentokrát nezklamal.


Pozvánka


zleva Křepela, Zouhar

Pozvánka pak sdělovala místním občanům následující informace:
Osoby a obsazení
Popelka: Lenka Plevačová
Princ: Petr Koudelka
Hrabě z Koláčova: Vladimír Křepela
Teta Klotylda: Radka Španělová
Rézinka: Petra Zouharová
Buchtička: Iveta Španělová
Marcipánek: Leoš Zouhar
Žebračka: Irena Fojtová
Pepíček Nemluva: Jan Pilský
Dívky: Zuzana Švancarová,Martina Konečná a Pavla Kudláčková
Hoši: Stanislav Gregor, Luboš Lepka a Jakub Bílek
Kostýmy: Magda Opluštilová
Výtvarnice scény: Iveta Španělová
Choregrafie: Vladimír Křepela
Osvětlení, zvuk: Monika Opletalová a Pavel Švec
Hudební spolupráce: Petr Koudelka
Technická spolupráce: Leoš Zouhar
Sledování textu: Martina Konečná a Pavla Kudláčková
Asistentka režie, provozní: Lenka Plevačová
Režie: Vladimír Křepela

Vám všem, kteří se umíte smát, znáte potěšení ze hry a velký smysl pro nesmysl. "Ať se jen lidé smějí dál! A víc, než doposud! Vždyť je to medicína! Ten nejlepší lék . . . A je už úplně jedno, opravdu, naprosto jedno, smějí-li se na Vás, anebo třeba Vám!"


zleva Plevačová a Koudelka


zleva Zouhar a Španělová

Všm lidičkám na vědomost se dává, že chystá se přenáramná sláva. A co že se to má stát? Divadlo se bude hrát! Vraťme se teď nazpátek, do říše dětství a pohádek. Jedna nám teď začíná, od popela umouněná, dívka mladá, krásná, hbitá, víc než jenom pracovitá. K hlavní roli se právě chystá, proto ponoříme se pomalu do tohoto příběhu.


zleva Švancarová, Konečná, Zouharová a Kudláčková


zleva Plevačová a Fojtová


zleva Španělová R. a Zouharová


společné foto


pan řežisér Křepela

Premiéra byla 19.listopadu. Repríza byla v tomto roce jedna a to 10.12.2010 ve Voděradech. Další reprízy pak následující: 14.1.2012 na Oboře, 11.2.2012 ve Zbraslaveci, 11.3.2012 v Rozseči nad Kunštátem a 24.3.2012 v Drnovicích.

A závěrem divadelního představení na rok 2011, dodáváme foto pro porovnání herců Pohádky Popelka v roce 1964 a v roce 2012.


společné foto z roku 1964


Popelka a princ 1964


Popelka 1964


společné foto 2012


společné foto 2012


dívky a hoši 2012


2012

2014 - Lysistrata

V letošním roce si voděradští ochotníci připravili antické drama Lysistrata. Předlohou jim byl text starořeckého dramatika Aristofana. Hra nelíčí průběh bitvy, ale zaměřuje se na osudy manželek a matek řeckých bojovníků. Hlavní hrdinka Lysistrata vyburcuje ženy k odporu proti válce a válčícím mužům. V rámci tohoto předobrazu feministického hnutí je narušen chod všech domácností včetně vztahů mezi manžely a manželkami. Ženská neústupnost a vytrvalost nakonec způsobí, že si muži uvědomí, že „ve dvou se to lépe táhne“ a že život ve válce nestojí za nic.

Režie se v letošním roce ujala paní Jaroslava Konečná. Premiéru mohli diváci zhlédnout 22. listopadu 2014 v kulturním domě ve Voděradech.


Osoby a obsazení:

LysistrataLenka Plevačová
LukiánosPetr Koudelka
PhoebéRadka Španělová
ThukidVladimír Křepela
MyrtylaIveta Španělová
HeybalidésJan Pilský
AndriaMonika Opletalová
JuliánPavel Švec
DamiánosJakub Bílek
RadníLuboš Lepka
LampitóIrena Fojtová
KleoníkéPetra Zouharová
SparťanStanislav Gregor
ŽenyPavla Kudláčková
Zuzana Švancarová
Sledování textuZuzana Švancarová
Pavla Kudláčková
Osvětlení, zvukVěra Křepelová
Scénické dekoraceIveta Španělová
Martina Španělová
Mária Klincová
Taneční choreografieVladimír Křepela
Hudební spoluprácePetr Koudelka
KostýmyMagda Opluštilová
Asistentka režieLenka Plevačová
RežieJaroslava Konečná

2015 - Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Letošní divadelní sezóna se nesla ve znamení pohádky. Divadelní spolek Divvooch si pod režijní taktovkou Mgr. Jaroslavy Konečné připravil scénář inspirovaný národní pohádkou Karla Jaromíra Erbena a textem dramatika Jana Jílka.

V průběhu představení jsme byli svědky špatné královské výchovy, konkurzu na nevěstu, vstupu za třinácté dveře, porušení zákazu odkrývat zakryté, náhlého citového vzplanutí šlechtice, dobrodružné výpravy na tajemný hrad, svérázného vysvobozování zakleté princezny, zaslouženého skonu bídáka a v neposlední řadě také lásky, v tomto případě trojnásobné.

Premiéra divadelního představení se uskutečnila 21. listopadu v kulturním domě ve Voděradech, reprízu mohli diváci zhlédnout 6. prosince.


Osoby a obsazení:

PrincPavel Švec
PrinceznaLenka Plevačová
DlouhýPetr Koudelka
ŠirokýVladimír Křepela
BystrozrakýJakub Bílek
ČernoknežníkJosef Mikulčický
KrálStanislav Gregor
KrálovnaIveta Španělová
KuchařRadim Pavel
KuchtičkaRadka Španělová
GenerálOtto Chromý
Princezna JaninkaPetra Zouharová
VojákLubomír Lepka
Panny v obrazechPavla Kudláčková
Zuzana Švancarová
KostlivecDavid Plevač
Hlas knihyPavla Kudláčková
Osvětlení, zvukVěra Křepelová
František Pavel
Scénické dekoraceIveta Španělová
Martina Španělová
Mária Klincová
Výtvarná spolupráceMonika Konečná
Hudební spoluprácePetr Koudelka
Iveta Španělová
Asistentka režieLenka Plevačová
RežieJarka Konečná

>