Prakticky veškeré sportovní dění v naší vesnici je spojeno s místní tělovýchovnou jednotou. Její výbor pracuje v následujícím složení:

Jednotlivé sportovní aktivity lze rozdělit na dvě skupiny. První je ryze amatérská, kde stačí pouze chuť po pohybu. Do druhé spadají dvě sportovní odvětví spojená s nutností registrace a účastí v organizovaných soutěžích.

Amatérská odvětví

Organizované sporty

Mimo pravidelná mistrovská utkání kopané a stolního tenisu se víceméně pravidelně pořádají:

TJ Voděrady je každoročně organizátor např. pálení čarodějnic.