Rok 2003

Generální oprava sálu kulturního domu

Po pětadvaceti létech služeb veřejnosti se dočkal náš společenský stánek generální opravy, a to jak interiéru, tak střechy, kde přípravné práce začaly již v minulém roce.


Opravený sál kulturního domu

Byly provedeny tyto práce (včetně proinvestovaných částek):
oprava střechy - 124 000,- Kč
natření a oprava všech oken - 95 000,- Kč
vymalování sálu, natření stropu a zárubní - 15 000,- Kč
vybroušení a nalakování parket protiskluzovým nátěrem - 94 000,- Kč
výměna obložení na stěnách a obložení dveří - 132 000,- Kč
instalace interiérových žaluzií - 48 000,- Kč
výroba a montáž 3 ks mříží na okna WC - 2 000,- Kč

Celkové náklady na tyto opravy převýšily částku půl miliónu, čímž se akce stala mezi investičními tou nejnákladnější. Dokončení oprav (v prostorách bufetu a bývalé uhelny) se předpokládá nejdříve v roce 2005.

Nové oplocení podél příjezdové komunikace v areálu fotbalového hřiště

Protože celý areál fotbalového hřiště má sloužit nejen sportovním, ale i kulturním účelům, bylo rozhodnutu původní plot neopravovat, ale vybudovat kompletně nový. Celkové náklady činily asi 160 tisíc Kč a dílo bylo dokončeno před prázdninami. Lze spokojeně konstatovat, že výsledek je opravdu oku lahodící. Byl to současně první krok druhé etapy přestavby celého areálu.


Nový plot

Výměna úseku hlavního vodovodního řádu

Již několik let je hlavní průjezdová komunikace obcí ve stavu zasluhujícím generální opravu. Její nové zabalaní za finanční spoluúčasti obce bylo přislíbeno okresní správou silnic na rok 2004. S tímto záměrem vyvstal problém řešení poměrně poruchového úseku hlavního vodovodního řádu od spodní autobusové zastávky k dolní části obce (v délce 324 m), který do okraje zmíněné komunikace zasahuje. V polovině roku rozhodlo obecní zastupitelstvo o urychleném řešení tohoto stavu formou kompletní výměny celého problémového úseku vodovodního řádu včetně přípojek ještě do konce roku.


Vyměňovaný úsek

Celou akci se následně skutečně podařilo podle plánu uskutečnit, i když za cenu odkladu jiných plánovaných investic. Včetně následného "zabalení" úseku po výkopových pracech bylo proinvestováno 460 tisíc Kč.

Zpracování územního plánu obce

Po dlouhých letech odkladu nastala potřeba řešení také tohoto problému. Byla vybrána firma, jež mimo jiné zpracovala příslušné studie pro obce Lysice, Drnovice a Sebranice. Předpokládaný rozpočet činil asi 260 tisíc Kč a realizace by měla proběhnout ve třech etapách.

S prvními výsledky se občané mohli seznámit na veřejné schůzi 22.8. 2003 v kulturním domě. Zpracovatelé seznámili přítomné s důvody pro zpracování plánu, dále pak s vlastní studií. V neposlední řadě bylo vysvětleno, jakým způsobem a v jakém termínu je třeba podávat připomínky a námitky ke zpracovávané studii. Zbytek schůze se pak nesl v probírání konkrétních dotazů a nejasností.

Letošní záloha na tuto studii činila při vyúčtování 157 500,- Kč.

Přehled dalších menších investic

 1. položení úseku dešťových žlabů a obrobníků podél kominikace k fotbalovému hřišti - 52 000,- Kč
 2. dešťový sběrač, svody z okapů, vyfrézování příkopu u horní autobusové čekárny - 28 000,- Kč

 3. Sběrač vody

 4. zbourání a následná výstavba nového dvojkomína na budově základní školy, částečná oprava druhého (nyní nepoužívaného) komína - 6 200,- Kč
 5. výstavba veřejného osvětlení u požární nádrže a instalace nového sloupu na konci obce směrem ke skládce odpadů - 70 000,- Kč
 6. generální oprava ruční pumpy na dolním konci obce blízko zahrádkářské kolonie - 11 200,- Kč
 7. vyfrézování příkopu a vybudování přejezdu na dolním konci obce u "Musilky" 24 000,- Kč

 8. Přejezd u "Musilky"

 9. vykácení starých ovocných stromů v horní části "Nových poustek" směrem k bývalé skládce

 10. Kácení stromů

 11. čištění jímek veřejné kanalizace členy místního hasičského sboru

Nákupy materiálu, techniky a dalších potřeb

 1. hasičská technika (hadice, proudnice, savice, baterky do vozidla) - 26 700,- Kč
 2. pro základní školu (lino, zásobníky mýdla a papírových ručníků, ...) - 15 000,- Kč
 3. digitální fotoaparát pro potřeby obecního úřadu - 12 000,- Kč
 4. nová hudební aparatura do kulturního domu (stávající převedena do areálu fotbalového hřiště) - 47 500,- Kč
 5. nové sady talířů, sklenic a příborů do kulturního domu (zbytek starého vybavení převeden do areálu fotbalového hřiště) - 9 000,- Kč

Dětský karneval

Měsíc únor je pravidelně svědkem první události, jejíž hlavními protagonisty jsou děti. Pořádá ji kulturní komise za sponzorského přispění jak obecního úřadu, tak místních podnikatelů. Dá se říci, že je jednoznačně nejnavštěvovanější, kdy kulturní dům doslova "praská ve švech". Účastní se jí děti nejen místní, ale rovněž ratolesti mnohých příbuzných z rodin místních občanů.


Ve víru tance

Den matek

Na oslavy uvedeného svátku připadl 11. květen. Hlavními gratulanty se stali žáci místní základní školy, na kterých se v dobrém slova smyslu "podepsaly režisérské sklony" nové ředitelky paní Mgr. Jarky Konečné. Mnohé oslavenkyně byly z jejich výkonů doslova nadšeny. Svým vystoupením si žáci nastavili laťku svého umění opravdu vysoko a bude velmi zajímavé, zda ji v budoucnu udrží či ještě zvýší. Za jejich příspěvěk i jménem všech maminek právem děkujeme.


Vystoupení žáků ZŠ

Úmrtí bývalého ředitele místní školy

Své pomyslné "poslední prázdniny" zakončil svým skonem pan Miroslav Chloupek. I když závěrečnou etapu svého života prožil u své dcery v Bořitově, přesto se nesmazatelně zapsal do historie naší obce. Jednak jako dlouholetý předseda tehdejšího MNV, dále ve funkci předsedy místní tělovýchovné jednoty. Ovšem nejvíce se vryl do paměti několika generací místních občanů coby ředitel a učitel zdejší školy, kde působil od padesátých let minulého století. Na jeho kantorské zásady a školní přísnost si jistě vzpomenou mnozí, stejně tak jako mnozí dodnes těží z jeho pevných základů vzdělání, na nichž nejeden z nás dále stavěl. Proto alespoň touto vzpomínkou uctíváme jeho památku.

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Sousedský bál - leden
 2. Masopustní průvod - březen

 3. Masopust

 4. Pálení čarodějnic - duben
 5. Dětský den - květen
 6. Referendum o vstupu do EU - červen
 7. Turnaj v nohejbalu - červenec
 8. Pouťové oslavy - srpen (hasiči - další ročník voděradského poháru v požárním útoku a pivní soutěž, fotbalisté - utkání bývalých hráčů Skalice a Voděrad)
 9. Den otevřených dveří ve zdejší základní škole - říjen
 10. Posezení se staršími spoluobčany - listopad
 11. Divadelní představení "Ženich pro čertici aneb sedmimílové boty" - listopad, prosinec
 12. Mikulášská nadílka pro děti v kulturním domě - prosinec
 13. Turnaj ve stolním tenisu se souběžnou výstavou betlémů, dřevěných hraček a pečeného cukroví - prosinec

 14. Turnaj ve stolním tenisu

 15. Vznik nové verze webových stránek - říjen, listopad, prosinec

Závěrečné statistické údaje

nebyl zkolaudován žádný rodinný domek
narozeno 8 děti
zemřel 1 spoluobčan
přistěhovalo se 12 občanů
odstěhovalo se 7 občanů
počet obyvatel obce k 31.12. - 479
rozpočet obce : příjmy 4 371 160 Kč, výdaje 4 247 109 Kč