Nejdříve něco málo z historie tohoto spolku. Nejprve se spolek jmenoval Osvětová beseda a začínalo v něm 14 členů. První schůzka byla 8.12.1995 a první akce, která se konala pod záštitou tohoto spolku, byl Silvestr 1995-1996 v KD Voděrady. V roce 1999 se název změnil na Kulturní komise - pod Obecním úřadem Voděrady. V roce 2011 má kulturní komise celkem 11 členek:

Kulturní komise má podobně jako tělovýchovná jednota na poli sportovním hlavní a nezastupitelnou úlohu v kulturní oblasti. V převážné míře je hlavním pořadatelem nebo se alespoň spolupodílí na organizaci všech významných kulturních akcí a podniků v naší obci.

Masopust

První takovouto akcí býval každoročně masopustní průvod. Při ní někteří jedinci doslova s nasazením vlastního života potírali alkohol coby metlu lidstva. Bohužel poslední masopustní průvod se konal v roce 2003. Od té doby se nenašlo tolik odvážlivců pro pokračování. Budeme doufam, že se tato tradice zase někdy oživí.


Masopust

Karneval

Další dnes již proslulou záležitostí je v naší obci dětský karneval. Po dlouhá léta si udržuje vysokou tradici a podle účasti je zřejmé, že jeho obliba jak mezi nejmenšími dětmi, tak jejich rodiči rozhodně neklesá. Je jen škoda, že i na něm je vidět, jak se snižuje schopnost dětí samostatné zábavy, neboť ta je rok od roku více závislá na soutěžích organizovaných pořadateli.


Maškarní karneval (foto rok 2010)

Dětský den

První červnový výkend bývá pravidelně vyhrazen dětem a jejich dni u příložitosti jejich výročí. Jejich oslavy ve formě různých soutěží v areálu fotbalového hřiště jsou vždy hojně navštíveny. Děti si mohou každoročně zasoutěžit v nejrůznějších soutěžích, které si pro ně členky kulturní komise připraví. Např. střelba ze vzduchovky na plechovky, střelba z luku na terč, jízda na kole překážkovou dráhou, skok v pytli, chůze na chůdách a spousta dalších.


Dětský den (foto z roku 2008)

Mikulášská nadílka

Závěrečným počinem kulturní komise bývá každoročně očekávaná mikulášská nadílka pro děti. V dřívějších létech se mikulášská nadílka konala v KD ve Voděradech, ale když se zavedla nová tradice "Rozsvěcování vánočního stromu", tak se akce spojily do jedné a konají se na návsi v parku. Děti společně s p. starostem rozsvítí vánoční strom a pak mezi děti zavítá samozřejmě očekávaný Mikuláš s andělem a čerty.


Mikuláš (foto rok 2008)


Mikuláš (foto rok 2009)