Rok 2009

Rekonstrukce hlavního vodovodního řádu v Aleji

Ulice v Aleji je na počátku roku 2009 poslední z nezrekonstruovaných místních komunikací. Předvojem tohoto záměru bylo položení nového vodovodního řádu, tak aby všechny provedené výkopy dostaly dost času si "sednout" před plánovaným položením nového baleného povrchu vozovky. Práce začaly na konci měsíce března a dokončeny byly až s koncem prázdnin. Obecní rozpočet přišla celá akce na 1 953 588,- Kč.


Položeno a zasypáno


Výkopové práce

Vybudování dešťových vpustí v celém úseku ulice Alej

Tato akce se prováděla v podstatě souběžně s akcí předchozí, neboť rovněž spadala do oblasti přípravných prací na pokládku nového baleného ovrchu ulice v Aleji. Vzniklo celkem 10 nových vpustí a 3 stávající byly upraveny. Celkové náklady činily 350 000,- Kč

Přehled dalších menších investic

 1. vykácení starých stromů v "Bořičkách" (akce proběhla v měsících lednu - březnu svépomocí místních občanů) - bez nákladů

 2. Výsadba stromků

 3. úprava příjezdové komunikace k rodinným domkům Tatíčkových, Odehnalových a Švancarových - celkové náklady 85 876,- Kč

 4. Cesta u Tatíčkových

 5. výsadba nových smrků u "Břímků" - celkové náklady 19 873,- Kč
 6. oprava kanalizačního řádu za rodinným domkem Katky Pavlové

Sportovní ples

V sobotu 24. ledna se uskutečnila jedna ze dvou tradičních akcí plesové sezóny. Jako úvodní proběhl pod patronací místní tělovýchovné jednoty Sportovní ples. Měl dva vrcholy. O první se postaral profesionální taneční pár z Brna, který všem přítomným názorně předvedl, k jaké dokonalosti lze přivést taneční umění. O druhý vrchol se pak zasloužil vrcholným konferenciérským výkonem Ondra Kejík při losování tomboly.


Radim Švancara & Ondrou Kejíkem

Hasičské zabíjačky

Novou tradici se rozhodli založit členové místního hasičského sboru. V sobotu 21. února proběhla v prostorách zdejší hasičské zbrojnice na návsi "První hasičská zabíjačka". Od ranních hodin si mohli voděradští občané zakoupit zabíjačkové speciality jako jelita, jitrnice, tlačenku či zabíjačkovou polévku. Pro labužníky byl připraven i ovárek. A protože se nápad osvědčil, dočkala se zabíjačka "repete" i v čase předvánočním, v sobotu 12. prosince.


Že by něco dobrého?

Dětský den

Každoroční tradiční akce se tentokrát kvůli mnoha obtížím, zejména pak rozmarům počasí, uskutečnila až začátkem prázdnin - 4. července. Ale protože se počasí tentokrát umoudřilo a dosáhlo opravdu "letní" podoby, litoval opožděného termínu snad jen ten, kdo musel odjet někam na prázdniny. Jinak si všechny děti do sytosti zasoutěžily v mnoha disciplínách. Namátkou jmenujme jízdu zručnosti na kolech (menší děti na koloběžkách), střelbu ze vzduchovky, zasahování terče proudem vody z hasičské stříkačky, lukostřelbu apod. K dispozici byla i možnost svezení na koních. Pořadatelství akce si vzala na starost kulturní komise ve spolupráci s místními hasiči.


Je třeba omladit ...

Výročí 100 let od otevření nové školní budovy

V úterý 1. září oslavila Základní škola Voděrady významné výročí 100 let od otevření nové budovy školy. Oslavy výročí proběhly společně s nástupem dětí po prázdninách do školy a přivítáním nových prvňáčků, o které se postarali pan ředitel s panem starostou. Děti poté společně sfoukly svíčky na dortu se stovkou. Po celý den byla škola otevřena veřejnosti. Návštěvníci mohli nahlédnout do budovy školy, do třídních knih, kronik či fotografií. Pro hladovějící bylo připraveno občerstvení.


Školní budova


Dort pro oslavenkyni

Odpoledne plné ryb

V sobotu 5. září připravil spolek místních rybářů společně s Obecním úřadem ve Voděradech tradiční rybářské závody, které se konaly u požární nádrže. Zúčastnit se mohl každý, kdo měl čím rybu vylovit. Třeba i ručně vyrobenou udicí z klacku. Soutěžní úkol zněl : "Kdo vyloví nejvíce ryb, vyhrává." Po dvouhodinovém boji se nakonec podařilo nejvíce ryb vylovit Matěji Slezákovi, který jich měl 106. Následoval Libor Opluštil mladší s počtem 101 ryb, pomyslné stupně vítězů doplnil třetí Roman Švancara s 95 úlovky. Ale s prázdnou neodešel domů nikdo, neboť odměny za úlovky byly připraveny pro všechny. O bohaté občerstvení pak nepřišlo ani velké množství přítomných diváků.


A už ji máme ...

Setkání se staršími spoluobčany

Poslední listopadová sobota bývá již tradičně vyhrazena setkání starších spoluobčanů. Letos bylo toto setkání ve znamení malého jubilea, neboť se uskutečnilo již podesáté. Obecní úřad při této příležitosti přichystal i malou výstavku fotokronik obce Voděrady z posledního desetiletí. Jinak mělo setkání svůj obvyklý program v podobě divadelního představení místního ochotnického spolku a následné taneční "párty". Podle reakcí přítomných lze usuzovat, že alespoň pro danou chvíli trochu "omládli". A o to jde v daném věku především.


Tolik životních zkušeností pohromadě ...

Divadelní představení

Místní ochotnický divadelní spolek ani tentokrát nezklamal a "vystřihl" z repertoáru další zábavný kousek s názvem Zapeklitá komedie. Příběh ukazující odvěký souboj dobra a zla dává současně najevo, že ne vždy platí obecné klišé peklo = zlo a světské = dobré. Vždy záleží na charakteru jednotlivých postav, na kterou stranu se misky vah v poslední fázi přikloní. A stejné je to vlastně i v životě. Jako základní ponaučení z toho plyne, že než se řídit obecnými konvencemi, je lépe zapojit vlastní rozum a zamyslet se sám nad sebou, zda vnáším do života více toho dobrého, než zlého.


Pohádkové teplo domova


Závěrečná děkovačka

Pro herce-neherce z Voděrad a okolí bylo letošní představení zajímavé i počtem repríz. Zatímco v předchozích létech se jejich počet ustálil na třech či čtyřech v nejbližším okolí, tentokrát byl "vývoz" kulturního zážitku takřka dvojnásobný. Všem, co se o něj zasloužili nezbývá než poděkovat a doufat, že podobného potěšení se nám dostane i v létech následujících.

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Hasičský ples - únor
 2. Dětský maškarní karneval - březen
 3. Pálení čarodějnic - duben
 4. Volby do evropského parlamentu - květen
 5. Besídka ke dni matek - květen
 6. Kácení máje - květen
 7. Vítání občánků - květen, listopad

 8. Vítání nových občánků

 9. Turnaj v nohejbalu - červenec
 10. Vítání prvňáčků - srpen
 11. Pouštění draků - říjen
 12. Školní výstavka "Barvy podzimu" - říjen
 13. Lampionový průvod (rozloučení s letním časem) - říjen
 14. Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka - prosinec
 15. Turnaj stolním tenisu ve dvouhrách - prosinec

 16. Stolně tenisový turnaj

Závěrečné statistické údaje

nebyl zkolaudován žádný rodinný dům
narozeno 6 dětí
zemřeli 3 spoluobčané
přistěhovalo se 13 občanů
odstěhovalo se 5 občanů
počet obyvatel obce k 31.12. - 513
rozpočet obce: příjmy 4 279 100 Kč, výdaje 5 691 070 Kč