Rok 2011

Sportovní ples

V sobotu 22. ledna se uskutečnila jedna ze dvou tradičních akcí plesové sezóny. Jako úvodní proběhl pod patronací místní tělovýchovné jednoty již třetí Sportovní ples. Jako kulturně-zábavný program byl připraven profesionální taneční pár z Valchova, který všem přítomným názorně předvedl, k jaké dokonalosti lze přivést taneční umění, o které se někteří „místní“ tanečnicí pokoušejí několik let a jako druhé vystoupení bylo připraveno taneční vystoupení se cvičeným pejskem, které mělo obrovský úspěch. Ve 24h se konala naše oblíbená a plně očekávaná „ bohatá“ tombola s hlavní výhrou LCD televizorem. Po celý večer nám k tanci a poslechu hrála skupina NOTA BENE.

Zápis dětí do 1.třídy

Zápis děti do 1.třídy ZŠ Voděrady proběhl 21.1.2011. Přišlo a bylo přijato 5 dětí (Lucie Řezníčková, David Plevač, Libor Opluštil, Matěj Stloukal a Nicole Kubištová)

Hasičský ples

V sobotu 26. února se uskutečnila druhá ze dvou tradičních akcí plesové sezóny. Jako kulturně-zábavný program byla připravena taneční skupina ELEGANCE, která vystoupila ve dvou vstupech. Jako překvapení od místních hasičů bylo pro letošní rok připraveno opět vystoupení "Ukázka hasičské záchrany ze závodního prostředí". Samozřejmě aby se přítomní nenudili, tak bylo připraveno ještě jedno vystoupení, a to taneční. Hlavní tanečníci Opletal a Švec, kteří nám předvedli, že lze tančit opravdu na všechno :-). Ve 24h se konala naše oblíbená a plně očekávaná „ bohatá“ tombola s hlavní výhrou notebookem. Po celý večer nám k tanci a poslechu hrála skupina AKCENT.

Maškarní karneval

Maškarní karneval pro naše nejmenší je nejnavštěvovanější akcí ve Voděradech, na kterou dorazí návštěvníci i z okolních obcí ve velmi hojném počtu. Letošní rok se karneval konal v sobotu 19.března. Užít si krásné odpoledne přišlo bezmála 150 rodičů se svými ratolestmi. Akci pořádala kulturní komise při obecním úřadu. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží, například házení kostek do koše nebo prolézání tunelem na čas. Také nechyběla bohatá tombola a spousta sladkých odměn. Závěrem karnevalu se losovalo z 57 masek a na šťastného výherce čekala krásná plyšová hračka.

Stolní tenis

V sezóně 2010/2011 se našim hráčům opravdu dařilo. Oddíl stolního tenisu Voděrady "A" - zvítězili v RP 1.třídy a stali se přeborníky okresu. Jen tak dále a přejeme jim spoustu dalších úspěchů.


Voděrady "A" (zleva Bednář, Klečka, Stloukal a Sekanina)

Úspěchy žáků Základní školy Voděrady

Jakub Švancara,2.roč.-krajský turnaj ve stolním tenise-Brno-1.místo v nejmladší kategorii.........Štěpán Alexa,2.roč.-krajský turnaj v kopané-Brno-Líšeň, 1.místo-přípravka FC Boskovice

Besídka ke Dni matek

Besídka se uskutečnila v místním kulturním domě 15. května v neděli. Všem ženám, maminkám i babičkám přišly pogratulovat žáci místní základní školy. Jako každý rok si děti pod vedením pana ředitele p. Najbra , družinářky pí Plevačové a pí Španělové nacvičily více jak hodinový program plný básniček, písniček, vtipných scének, hraní na flétny a závěrečné pohádky O Šípkové Růžence. Opět se ukázalo, že gratulace od nejmenších je současně tou nejmilejší. Dětem děkujeme za překrásné vystoupení, které si nacvičily. Na závěr programu celému učitelskému sboru i dětem poděkoval starosta obce za pěkné vystoupení.


Vybudování dětského hřiště

Nové dětské hřiště bylo ve Voděradech vybudováno v areálu bývalé školní zahrady. Hřiště se začalo budovat na jaře 2011 a slavnostně otevřeno bylo při příležitosti kácení máje 4.6.2011. Děti mají na hřišti k dispozici skluzavku, hradiště, lezeckou a lanovou stěnu, klasické i pružinové houpačky, kolotoč a pískoviště. Z důvodu prostoru nebylo možno umístit více atrakcí pro děti. Rozpočet dětského hřiště byl 290.000 tis. + nátěry, výstavba nového chodníku a úpravy svodů. Celou akci obec hradila ze svého rozpočtu. Celková cena za vybudování hřiště činila 336 721kč.


Vítání občánků

První vítání občánků v roce 2011 se uskutečnilo 22.5.2011. Kdy členky sboru společně s děvčaty přivítaly do naší obce tři děti: Veroniku Kubínovou, Štěpána Procházku a Viktora Kotlána. Druhé vítání občánků v roce 2011 se uskutečnilo 3.7.2011 a vítal se Jiří Hájek a Matěj Zarboch.Třetí vítání občánků bylo 28.8.2011 a vítal se Petr Serdarevič.


Kácení máje

Místní sbor dobrovolných hasičů pořádal kácení májky v sobotu 4.června na návsi. Na tuto akci se přišlo podívat okolo 100 lidí. Pro návštěvníky bylo připravené občerstvení. Byly připravené i soutěže pro děti ale i pro dospělé. Pro dospělé osazenstvo bylo připraveno přetahování hadicí „SDH Voděrady proti místním" nebo Štafeta dvojic v jízdě na trakači a pití piva (samozřejmě tato soutěž byla pro starší 18 let). Proběhlo samozřejmě i zmiňované kácení máje, kterou si odnesl výherce vylosovaného losu p. Šmatera, který si máj i skácel. Pro děti byla ještě připravená trampolína a nafukovací hrad a také proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaného dětského hřiště.

Zlátá svatba - Manželé Opluštilovi

Mezi významné události v naší obci patří i zlatá svatba Zdeňky a Ladislava Opluštilových. Toto významné výročí 50 let od své svatby oslavili 7.5.2011. Manželům gratulujeme a přejeme ještě spoustu krásných společných let.

Vítání prázdnin

V pátek 24. června připravila kulturní komise při Obecním úřadu ve Voděradech zábavné sportovní odpoledne na hřišti pod lesem pro děti všech věkových kategorií. Pro letošní rok pod názvem „Vítání prázdnin“. Pro děti byla připravena řada soutěží, ve kterých mohly předvést své dovednosti a schopnosti. Za své výkony pak byly náležitě odměněny balíčkem plných sladkostí a dárečků. Pro děti byly připraveny soutěže, kde se mohly nejen zabavit, ale i naučit nové věci. Nelze říci, která soutěž měla letos u dětí největší úspěch, ale jako v posledních letech to byla samozřejmě střelba ze vzduchovky, střelba z luku, ale jízda na kole překážkovou dráhou měla také plno svých příznivců. Nejmenší ratolesti si mohli zachytat rybičky v bazénku, zaházet si míčky do panáka nebo si zaskákat v nafukovacím hradě. Na větší děti jsme nezapomněli, bylo pro ně připraveno např. skákání na trampolíně nebo chůze na chůdách. Díky vydařenému počasí to byl pěkný den nejen pro děti, ale i pro rodiče.

Turnaj v nohejbalu

Letošní ročník turnaje v nohejbalu trojic se konal v sobotu 9. července na hřišti pod lesem. Počasí opravdu přálo a díky tomu byla také velká účast. Přihlásilo se 11 družstev, jako v loňském ročníku. Většinu tvořili muži, ale našly se dobrovolnice, které si to s nimi rozdaly. Samozřejmě nechybělo ani bohaté občertvení a poháry pro vítěze. Na 1. místě se umístil jako v roce 2010 - LEPEN TÝM. Celou akci pořádala TJ Voděrady..

Rekonstrukce a přístavba fotbalových kabin

Rekonstrukce a přístavba fotbalových kabin na hřišti pod lesem byla zahájena 11.7.2011. Celá rekonstrukce byla měla být dokončena 30.6.2012. Ve fotogalerii INVESTICE A OPRAVY je galerie, jak celá rekonstrukce a práce od července 2011 do prosince 2011 probíhala. K 31.12.2011 rekonstrukce kabin vyšla obecní rozpočet na 1 245 182kč.


Foto před přestavbou - červenec 2011


Foto v přestavbě - prosinec 2011

Sobotní pouťové oslavy na hřišti pod lesem

Na předpouťovou sobotu 13.8. si místní hasiči připravili zábavné odpoledne, které patřilo zejména dětem. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže, např. střelba na terč (lukem a šípem). Nahazování udice do bazénku, hod míčky, a jako hlavní atrakce byla nafukovací skluzavka a trampolína, kde se děti vyřádily do sytosti. Místní hasiči měli připravenou i ukázku hašení hořící "perníkové chaloupky", kteru si děti před ukákou mohly pomalovat křídami. Vše proběhlo jak mělo a nikdo neuhořel :-). V průběhu programu pro děti probíhala i soutěž v požárním útoku a poté štafeta. Takže návštěvníci se v žádném případě nenudili. Pozdní odpoledne patřilo fanouškům fotbalu. Hrálo se utkání starších pánů VODĚRADY - SEBRANICE. A na večer byla připravena pouťová zábava s rockovou kapelou DEMONIUM.

Zlátá svatba - Manželé Kučkovi

Mezi významné události v naší obci patří již druhá zlatá svatba Zdeňka a Věry Kučkových. Toto významné výročí 50 let od své svatby oslavili 15.8.2011. Manželům gratulujeme a přejeme ještě spoustu krásných společných let.

Vítání prvňáčků do 1.třídy

Máme tady konec prázdnin a jak už tomu tak bývá i poslední prázdninovou neděli a hurá do školních lavic. V tento den se vítají prvňáčci do 1.třídy. V roce 2011 tento slavnostní den vyšel na 28.8.Do 1.třídy ZŠ Voděrady se vítalo 5 žáčků: Lucie Řezníčková, David Plevač, Libor Opluštil, Matěj Stloukal a Nicole Kubištová.

Rybářské závody

Po roční pauze opět místní spolek rybářů uspořádal pro děti rybářské závody. Závody se konaly v sobotu 17.září za krásného slunečného počasí. Děti nachytaly spoustu ryb a za to si odnesly krásné ceny a nechyběl ani diplom.

Pouštění draků

Drakiáda proběhla 14.září, počasí se v tento den opravdu vydařilo, i když byla velká zima, svítilo krásně sluníčko a tak byla účast oproti předchozím ročníkům mnohem vyšší. Na přípravě této akce se podílí ZŠ Voděrady a sdružení rodičů. Pohodu ze společně stráveného odpoledne si odnášely nejen děti, ale i rodiče, kteří přišli své ratolesti povzbudit. O co méně vzlétali draci, o to rychleji běhala jejich obsluha. Na závěr se uskutečnilo rozdávání cen a diplomů podle hesla, že nikdo nesmí odejít domů s prázdnou.Zúčastnilo se odhadem kolem 25 dětí. Bylo vyhlášeno 5 kategorií,které hodnotila porota ve složení: Najbr, Hradská, Watermanová. A jaké bylo vyhlášení kategorií draků: nejvýše létající drak - Denisa Doskočilová, nejkrásnější drak - Radka Kubínová, nejstrašidelnější drak - Filip Štaud, největší drak - Petr Opluštil, nejlepší drak domácí výroby - Iveta Koudelková a zvláštní cena pro Markétu Švancarovou - druhý nejvýše létající drak.

Lampiónový průvod

V tomto roce se lampiónový průvod uskutečnil v pátek 21.října v 18hod. Můžeme říci, že už se to stává tradicí, že se každým rokem sejdeme a průvodem s lampiónky a s vyřezanými dýněmi jdeme na výletiště k místnímu hřišti. Pořadatelem této akce je opět ZŠ Voděrady a sdružení rodičů. Průvod začal u místní školy a pokračoval k místnímu výletišti nad fotbalovým hřištěm. Cesta ke hřišti byla strašidelná a po celou dobu nás provázely nejrůznější strašidla. Na výletišti si děti společně zazpívaly a pak následovala volná zábava. Nechybělo ani opékání párků.

Divadelní představení POPELKA

Místní ochotnický divadelní spolek ani tentokrát nezklamal. Pro letošní rok si ochotníci zvolili oblíbenou pohádku "Popelku" v režii s V. Křepelem. Premiéra tohoto představení proběhla 19.11.2010, repríza: 10.12.2010. Kromě představení v naší obci, navštívili jako v loňském roce i okolní vesnice. Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním skvělém představení a díky tomu jsme se mohli opět skvěle pobavit a zasmát! Více podrobností k tomuto divadelnímu představení najdete na straně spolky - divadlo.

Posezení se staršími občany

Listopadová sobota 19.11. byla vyhrazena setkání starších spoluobčanů. Obecní úřad při této příležitosti přichystal i malou výstavku fotokronik obce Voděrady z posledního desetiletí. Jinak mělo setkání svůj obvyklý program v podobě divadelního představení místního ochotnického spolku "Pohádka Popelka" a následné taneční "párty". K tanci a poslechu hrála skupina ŽIVEL. Podle reakcí přítomných lze usuzovat, že alespoň pro danou chvíli trochu "omládli". A o to jde v daném věku především. Pro všechny pozvané (což je věk nad 50 let) bylo připraveno bohaté občerstvení.

8. Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka

S blížícími se svátky vánočními se opět vracíme k tradicím, které se každým rokem snažíme dodržovat. Není tomu ani v letošním roce jinak a opět jsme se sešli ve Voděradech na návsi, kde se v sobotu 3. prosince uskutečnilo již 8. Rozsvícení vánočního stromu, a poté i pro děti tolik oblíbená, mikulášská nadílka. Pořadateli této akce byl obecní úřad společně s kulturní komisí, místní základní školou a sborem dobrovolných hasičů. Na Mikuláše, anděla a čerty se přišlo i přes nepříliš podařené počasí podívat okolo 250 občanů, které přivítal Radim Švancara společně se starostou obce panem M. Opluštilem, který poté s dětmi rozsvítil vánoční strom. Jako překvapení si pořadatelé připravili pouštění lampiónků štěstí. Všichni společně jsme zapálili a poté vypustili lampiónky štěstí s různými přáními. Po rozsvícení vánočního stromu mezi nás zavítali Mikuláš s andělem, kteří dojeli na povozu taženými černými poníky p.Švancarové. Pro navození vánoční atmosféry nám děti ze základní školy pod vedením pana ředitele Mgr. Petra Najbra zazpívaly vánoční koledy. K poslechu hrála dechová kapela pod vedením pana M. Zoubka z Rozseče. Po vystoupení dechové kapely si místní dobrovolní hasiči připravili slavnostní ohňostroj. Po celou dobu bylo pro návštěvníky připraveno teplé občerstvení formou čaje, grogu a sfařáku. A na závěr sobotního večera přišla již zmiňovaná mikulášská nadílka. Děti dostali od Mikuláše a anděla balíček se sladkostmi a ty zlobivé si odnesli čerti. Starosta obce touto cestou děkuje všem pořadatelům za pěkný kulturní program.

Zlátá svatba - Manželé Topinkovi

Mezi významné události v naší obci patří již třetí zlatá svatba Jidřišky a Milana Topinkových. Toto významné výročí 50 let od své svatby oslavili 30.12.2011. Manželům gratulujeme a přejeme ještě spoustu krásných společných let.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Již 13. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise se uskutečnil ve Voděradech 29.12. 2011. Pořadatel této akce byla TJ Voděrady, oddíl stolního tenisu. Turnaje se zúčastnili hráči z Voděrad, Kunštátu , Němčic, Drnovic, Brna, Nýrova, Kuniček, Velenova, Lysic, Sebranic, Kunic, atd. Turnaj probíhal celý den a to ve dvou skupinách, neregistrovaní a registrovaní.Mezi neregistrovanými bylo dvacet účastníků. První místo obsadila Hana Guryčová (Brno), druhý skončil Ondřej Fiala (Brno) a třetí Milan Novotný (Brno). Jako nejstarší hráč turnaje byl vyhlášen pan Antonín Řezníček, který ve skupině neregistrovaných obsadil krásné 5. místo. V registrovaných bylo účastníků dvaadvacet. První skončil Miroslav Bednář (Voděrady), druhý Roman Dokoupil (Boskovice) a třetí Jiří Stloukal (Voděrady).Pro všechny hráče, kteří se tohoto turnaje zúčastnili, bylo připraveno bohaté občerstvení a hodnotné ceny.

Silvestrovské oslavy

Již třetím rokem se SDH Voděrady rozhodli slavnostně přivítat Nový rok, a proto uspořádali silvestrovské oslavy (31.12.2011) na místním kulturním domě a aby byly netradiční, tak z něj udělali "Maškarní silvestr". Pro návštěvníky bylo připraveno nejen bohaté občerstvení, ale i různé soutěže, samozřejmě hudba a ve 24:00hod. také slavnostní ohňostroj, který nesmí chybět.

Závěrečné statistické údaje