Od historie k současnosti

I když počátky hasičů v naší obci spadají do začátku minulého století, zásadním zlomem se stal rok 1923, kdy žádal místní dobrovolný sbor hasičský obecní zastupitelstvo o poskytnutí místa na stavbu hasičského skladiště. K tomuto účelu byla vyhlédnuta zahrádka správce školy nacházející se na západní straně staré školní budovy. Správce školy p. František Rutar souhlasil s odstoupením tohoto pozemku s podmínkou, že mu bude zřízena zahrada v téže výměře na jižní straně obou školních budov, což se také stalo.


Pohled na Voděrady (dnes místní hasička) 1934

Do nově zbudovaného skladiště (teprve později se vžil název "zbrojnice") byla přesunuta veškerá v té době místním dobrovolníkům náležející technika. Ta byla dle potřeby obnovována z prostředků obecního rozpočtu. V roce 2000 došlo k nejvýznačnějšímu nákupu techniky, kdy z vyřazených zdrojů profesionálních hasišských sborů byla pořízena Škoda 706 a místní hasiči tak přestali být poprvé ve své historii závislí na zdroji vody v místech požárů.


Hasička dnes

Kromě své funkce "technické" se místní hasiči zapojují i do života společenského. V posledních létech se u příležitosti místní pouti stalo pravidlem pořádání "Pouťového poháru" v požárním útoku, který je dnes již nemyslitelnou součástí místních oslav.


Požární auto a zbrojnice

O významu místního sboru dobrovolných hasičů nejlépe vypovídá i fakt, že v r. 2002 mu bylo svěřeno slavnostní defilé u příležitosti vysvěcení nového praporu obce, spojeného se srazem rodáků.

2006 - oslavy 110. výročí založení

V sobotu 22. července proběhla oslava 110. výročí založení místního hasičského sboru. Velitel místních hasičů stručně zhodnotil historii i současnost místní jednotky. Dále poděkoval svým členům za velké množství odvedené brigádnické práce při rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. K práci místních hasičů se na závěr pochvalně vyjádřil i nejvyšší okresní náčelník, který pak slavnostně dekoroval tři zasloužilé bývalé členy místního sboru - Miroslava Koutného, Ladislava Alexu a Alberta Opluštila.


Ukázka drnovských hasičů


Použití pěny

Svojí historickou technikou a ukázkami jejího použití se pochlubily sbory z Drnovic, Krhova, Jabloňan, Letovic, Obory, Skalice nad Svitavou, Sebranic, Bořitova a Lysic. Zásah soudobé techniky předvedli zástupci profesionálního hasičského záchranného sboru z Boskovic. Příjemným zpestřením vydařeného letního odpoledne byly i ukázky vojenské techniky zajištění pod patronací firmy KORA Kunštát.


Ukázka vojenské techniky

Závěr oslav proběhl ve společenském a sportovním areálu "Pod lesem", kde byly připraveny ukázky činnosti leteckých modelářů. Konec zdařilého dne pak obstarala taneční zábava, vyšperkovaná ohňostrojem.


Z dílny leteckých modelářů


V roce 2006

Současnost

velitel hasičů: Radim Švancara
kontakt: jasvancararadim@seznam.cz, 733 577 383
zástupce velitele: Pavel Kudláček
Starosta: Petr Koudelka


Hasičské závody, Drnovice 2008


CAS 25

Vybavení:


Ukázka hašení

SDH Voděrady má v současnosti 42 členů. Je sestaveno jedno závodní družstvo, se kterým jezdí po okresních soutěžích. Výjezdová jednotka se již nějaký rok účastní na automobilových závodech Kora-Kunštát. V letošním roce založen kroužek mladých hasičů. Kroužek navštěvuje 25 dětí jedenkrát týdně. SDH Voděrady pořádá, ale také se podílí na kulturním životě v obci.

SDH Voděrady pořádá či se podílí na těchto akcích:


Hasičský ples 2010

Již 10 let voděradští hasiči pořádají tuto kulturně-zábavnou akci. Každý rok pro nás připraví speciální program a bohatou tombolu, takže bez úsměvu na tváři nikdodomů neodchazí.


Hasičský ples 2010

Novou tradici se rozhodli založit členové místního hasičského sboru. V sobotu 21. února proběhla v prostorách zdejší hasičské zbrojnice na návsi "První hasičská zabíjačka". Od ranních hodin si mohli voděradští občané zakoupit zabíjačkové speciality jako jelita, jitrnice, tlačenku či zabíjačkovou polévku. Pro labužníky byl připraven i ovárek. A protože se nápad osvědčil, dočkala se zabíjačka "repete" i v čase předvánočním, v sobotu 19. prosince.


Hasičská zabíjačka 2010

Kácení máje je již dlouholetou tradicí, která se zachovává každý rok. Od konce dubna naši náves zdobí máj. Koncem května vždy probíhá kácení májky, kterou si šťastný výherce losu odnese (spíše nechá odnést) domů. Zábava je připravena nejen pro dospělé, ale i spousta soutěží pro děti.


Kácení máje

Na této akci se hasiči podílejí s kulturní komisí. Děti se mohou seznámit s hasičskou výbavou a zastříkat si z hadice ...


Dětský den 2009

Nejen, že se místní hasiči postarají o to, aby dorazil za dětmi Mikuláš s andělem a čerty, ale připraví také slavnostní ohňostroj pro tuto slavnostní chvíli.


Mikuláš 2009

Jedna z nejhlavnějších a nejdůležitějších akcí, které SDH pořádají jsou pouťová zábava a druhá vinobraní.


pouťová zábava 2010

Již druhým rokem se SDH Voděrady rozhodli slavnostně přivítat Nový rok, a proto uspořádali silvestrovské oslavy (31.12.2010) na místním kulturním domě a aby byly netradiční, tak z něj udělali "Maškarní silvestr". Pro návštěvníky bylo připraveno nejen bohaté občerstvení, ale i různé soutěže, samozřejmě hudba a ve 24:00hod. také slavnostní ohňostroj, který nesmí chybět. Jako třešničku na dortu bylo navíc připraveno vypouštění lampiónků štěstí.