Rok 2012

Tříkrálová sbírka

Tři králové v naší obci chodili od pátku 6.1.2012 do neděle 8.1.2012. V celé republice se ve dnech od 1. do 12. ledna 2012 uskutečnil již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. V letošním roce v naší obci se zapečetěnou pokladničkou chodili paní Švancarová Zuzana s dětmi. Tříkráloví koledníci, kteří nezištně věnují svůj volný čas ve prospěch jiných, chodili dům od domu a prosili o finanční dar do zapečetěných pokladniček. V naší obci se vybral finanční dar 7881kč. Děkujeme za Vaši pomoc. Vybraná finanční částka byla předána Oblastní charitě Blansko.

Zápis dětí do 1.třídy

Zápis děti do 1.třídy ZŠ Voděrady proběhl 19.1.2012. Přišly a byly přijaty 2 děti (Klára Zábojová Voděrady 156 a Karolína Hušnerová Voděrady 178 )

Sportovní ples

V sobotu 21. ledna se uskutečnil již 4. sportovní ples, který pořádá Tělovýchovná jednota Voděrady. Jako kulturně-zábavný program byla připravena čtyři vystoupení. Nejdříve nás čekalo taneční vystoupení se cvičeným pejskem, které mělo obrovský úspěch a jako další dvě vystoupení pořadatelé pozvali taneční skupinu BAMI z Kunštátu. Ve 24h se konala naše oblíbená a plně očekávaná „ bohatá“ tombola s hlavní výhrou LCD televizorem. Po celý večer nám k tanci a poslechu hrála skupina TALISMAN.

Maškarní karneval

Maškarní karneval pro naše nejmenší je nejnavštěvovanější akcí ve Voděradech, na kterou dorazí návštěvníci i z okolních obcí ve velmi hojném počtu. Letošní rok se karneval konal v sobotu 18.února. Užít si krásné odpoledne přišlo bezmála 150 rodičů se svými ratolestmi. Akci pořádala kulturní komise při obecním úřadu. Sponzory pro letošní dětský karneval byly: Kulturní komise, OÚ Voděrady, SDH Voděrady, TJ Voděrady a paní Šrámková ze Sebranic. Všem sponzorům děkujeme. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží, například házení kostek do koše, soutěž polštáře nebo prolézání tunelem na čas. Také nechyběla bohatá tombola a spousta sladkých odměn. Nechyběla také ani jízda mašinky přes celý sál a dvě krásná vystoupení se cvičenými pejsky. Závěrem karnevalu se losovalo z 54 masek a na šťastné tři výherce čekali dva krásné dorty a boby.

Hasičský ples

V sobotu 25. února se uskutečnila druhá a poslední ze dvou tradičních akcí plesové sezóny - Hasičský ples. Jako kulturně-zábavný program byla připravena taneční skupina BAMI z Kunštátu, která vystoupila se dvěma vystoupeními. Jako překvapení od místních hasičů bylo pro letošní rok připraveno opět vystoupení speciální "Bříšní tanec" v podání našich místních hasičů. Vystoupení se jim opravdu povedlo, a myslím, že málo které oko zůstalo suché. Tento tanec, který si pro nás nacvičili byl z mého hlediska ještě lepší, než labutí jezero před 2 roky. Opět se těšíme, co nám předvedou v příštím roce :-).Ve 24h se konala naše oblíbená a plně očekávaná „ bohatá“ tombola s hlavní výhrou notebookem. Po celý večer nám k tanci a poslechu hrála skupina AKCENT. Ten kdo tam nebyl a rád by to viděl, tak zde nabízíme video

Vítání občánků 25.3.2012

První vítání občánků v roce 2012 se uskutečnilo v neděli 25.3.2012. Členky sboru pro občanské záležitosti společně s paní místostarostkou obce přívítali dvě narozené děti do naší obce. Obě děti se narodily koncem roku 2011: MATYÁŠ SLEZÁK - 22.11.2011 a LUBOR GRZNÁR - 5.12.2011. Sbor pro občanské záležitosti měl opět připraven velmi pěkný program pro rodiče s malými ratolestmi. Přivítala je místostarostka obce p. Hasoňová krátkých projevem. Pak následoval program plný písniček, básniček a povídání. A závěrem přišlo gratulování a předání kytic a dárků pro děti od obecního úřadu.

Úspěchy žáků ZŠ Voděrady

I v letošním roce 2012 se daří žákům z místní základní školy. Děti sbírají úspěchy v nejrůznějších odvětvích. Štěpán Alexa - turnaj v kopané Letovice (12.2.2012-nejužitečnější hráč), Nicole Kubištová -(výtvarná soutěž MAS Boskovice), Klára Hájková - aerobik("M" STYLE DANCE Třebíč 2012 - 3.místo), Klára Hájková, Radka Kubínová, Kristýna a Richard Klimešovi aerobic Hodonín 3.místo - finále: 13.5.2012 a Jakub Švancara 3.místo stolní tenis Polsko RAWA MAZOWICKA - mezinárodní soutěž: 19.5.2012

Rozloučení s našimi spoluobčany

Jako každý rok i v tomto roce jsme se rozloučili s některými našimi spoluobčany. V roce 2012 zemřeli: paní Zdeňka Paděrová - 6.1.2012 (93let), pan František Kovář - 7.3.2012 (70let) a paní Zdeňka Tesařová - 16.3.2012 (72let).

Besídka ke Dni matek

Besídka se uskutečnila v místním kulturním domě 13. května v neděli. Všem ženám, maminkám i babičkám přišli pogratulovat žáci místní základní školy. Jako každý rok si děti pod vedením pana ředitele p. Najbra , družinářky pí Plevačové a pí Španělové nacvičily více jak hodinový program plný básniček, písniček, vtipných scének, hraní na flétny a závěrečné pohádky O Velké řepě. Opět se ukázalo, že gratulace od nejmenších je současně tou nejmilejší. Dětem děkujeme za překrásné vystoupení, které si nacvičily. Na závěr programu celému učitelskému sboru i dětem poděkoval starosta obce za pěkné vystoupení.