Rok 2007

Rozšíření veřejného osvětlení směrem k fotbalovému hřišti

Sportovní a kulturní areál fotbalového hřiště doznal dalšího praktického vylepšení v podobě osvětlení celé příjezdové komunikace. Instalace sloupů s lampami veřejného osvětlení proběhla v jarních měsících v úseku od rodinného domku Koudelkových až po firmu FORMIRA. Večerní návštěva areálu je tedy nyní značně příjemnější. Akce přišla obecní rozpočet na 139 000 Kč.


Sloupy s osvětlením

Rekonstrukce místní komunikace a přilehlých vjezdů do rodinných domků na "Starých poustkách"

Další etapa úpravy místních komunikací proběhla v období duben - červen 2007. Po položení hlavního vodovodního řádu a přípojek v roce 2006 bylo přistoupeno k rekonstrukci celé vozovky a vybudování vjezdů do rodinných domků v celé spodní části Starých poustek. Vzhledem k původní zástavbě nebyla vlastnírealizace nic jednoduchého a veškeré předepsané normy komunikace byly často dodrženy s "odřenýma ušima". Výsledné dílo bylo ale přijato všeobecně pochvalně a pro všechny občany znalé předchozího stavu bylo příjemným překvapením. Náklady se nakonec vyšplhaly k nemalé cifře 1 350 000,- Kč.


Počátek prací


Po dokončení

Oprava místnosti bývalého skladu CO a fasády v zadní části budovy hasičské zbrojnice

Další akci si vzali pod patronát místní hasiči. Rozhodli se zrekonstruovat léta nepoužívanou místnost bývalého skladu CO a příslušející fasádu zadní části společného objektu hasičské zbrojnice a knihovny. Výsledné dílo je oku mnohem více lahodící oproti původnímu stavu. Celková částka 70 000 Kč je poměrně nízká vzhledem k faktu, že v podstatě veškeré práce s rekonstrukcí spojené provedli členové místního hasičského sboru vlastními silami.


V novém kabátě

Vybudování nového dřevěného stánku na občerstvení ve sportovním areálu

Dalšího estetického vylepšení se dočkala vnitřní část areálu fotbalového hřiště. Léta využívaný plechový stánek s občerstvením sloužící hlavně k naplnění žaludku návštěvníků nahradil nový dřevěný přístřešek. Mohl být zbudován díky sponzorskému daru pana docenta Zdeňka Sojky. Součástí přístřešku je i nová udírna, takže o jídlo a pití návštěvníků je nyní postaránu takříkajíc "na dvou frontách". Docentu Sojkovi coby investorovi a členům místní TJ patří dík za další vylepšení areálu a zpříjemnění už tak oblíbeného a vyhledávaného prostředí.


Nový stánek

Dokončení oplocení ve zbývající části sportovního areálu

Aby nebylo úprav v souvislosti s areálem fotbalového hřiště málo, dostalo se i na poslední část oplocení. Přípravy začaly už na konci zimy vykácením přestárlých topolů a vyšištěním prostor od vegetace. To bylo provedeno vlastními silami členů TJ. Poté došla na řadu firma, která se postarala o zbudování oplocení po celé jižní a převážné většině západní části areálu. Náklady s tímto spojené dosáhly částky 70 000 Kč.


Oplocení s vedlejším vjezdem

Přehled dalších menších investic

 1. zakoupení 20 ks plastových zásobníků na posypový materiál - celkové náklady 102 000 Kč
 2. vybudování spojovací jímky hlavní jednotné kanalizace v dolní části obce u vosovky "Musilka" - náklady 36 000 Kč

Besídka ke dni matek

Oslavy tohoto významného dne se uskutečnily v místním kulturním domě druhou květnovou neděli. Všem ženám a matkám zejména přišli svým vystoupením pogratulovat žáci místní základní školy. Pásmo scének, tanců a dalších vystoupení určitě pohladilo na duši všechny přítomné. Opět se ukázalo, že gratulace od nejmenších je současně tou nejmilejší. Přejme si, aby místním školákům jejich elán vydržel a poděkujme jim za jejich vystoupení. Všichni účinkující beze zbytku si je určitě právem zaslouží.


Základ do tanečních

Diamantová svatba

Každá obec se ráda chlubí nějakým význačným činem, událostí či rekordem. Do této kategorie spadají i životní jubilea. Vzácného výročí společné mnohaleté cesty životem so podařilo docílit manželům Františce a Arnoštovi Pavlovým. 13. října oslavili diamantovou svatbu. Přejeme jim při této příležitosti ještě spoustu prožitých společných let, hodně zdraví a spokojenosti.


Manželé Pavlovi

Životní jubileum nejstarší občanky obce

Další význačná událost naší obce se rovněž vztahovala k osobnímu jubileu. Ne každá obec se může pochlubit stoletým obyvatelem. Této ojedinělé mety dosáhla paní Emílie Topinková už v roce 2004, takže letos 24. října oslavila již 103. narozeniny. Ke gratulacím z kruhu rodinného se tímto přidávají i představitelé a samotní spoluobčané naší obce. Blahopřejeme !!!


Paní Topinková

Drakiáda

V letošním roce bylo po dlouhých létech změněno místo konání. Místo dřívějšího areálu fotbalového hřiště bylo rozhodnuto vyzkoušet louku u místní skládky v očekávání lepších povětrnostních podmínek. Bohužel tyto tentokrát účastníkům nadmíru nepřály a dostat draka do vzduchu bylo pro většinu dětí či jejich rodičů téměř nadlidským úkolem. Nicméně i tentokrát zabodovali "mistři svého oboru" a již tradičně nejlepší z nich pan Tatíček. Ten stahoval drak z oblohy ještě dlouho po ostatních. Takže jak se říká - konec dobrý, včechno dobré. Na závěr si můžeme říci - za rok nashledanou.


Barevnost především

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Sousedský bál - leden

 2. Sousedský ples

 3. Dětský karneval - únor
 4. Zápis nových žáků základní školy - únor
 5. Hasičský bál - březen
 6. Pálení čarodějnic - duben
 7. Dětský den - květen

 8. Dětský den

 9. Turnaj v nohejbalu - červenec
 10. Lampiónový průvod - listopad
 11. Setkání starších spoluobčanů - listopad
 12. Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka - prosinec
 13. Den otevřených dveří ve zdejší základní škole - prosinec
 14. Divadelní představení - prosinec
 15. Turnaj stolním tenisu ve dvouhrách - prosinec

Závěrečné statistické údaje

nezkolaudován žádný rodinný dům
narozeno 7 děti
zemřelo 6 spoluobčanů
přistěhovalo se 21 občanů
odstěhovalo se 11 občanů
počet obyvatel obce k 31.12. - 492
rozpočet obce : příjmy 3 882 337 Kč, výdaje 4 005 887 Kč