V roce 2001 se skupina nadšených mladých dam postrádajících doma odpovídající způsob pohybu rozhodla tento vážný nedostatek řešit mimo jiné i společně v sále místního kulturního domu. Za tímto účelem vznikl oddíl aerobiku. Tento spolek (pokud se tomu tak dá říkat) je pod záštitou obecního úřadu a TJ Voděrady, kterým tímto také děkujeme, že nás podporují hlavně po finanční stránce.

V předchozích letech se tato aktivita provozovala pod vedením dojíždějících profesionálních cvičitelek, od konce roku 2003 vedení převzaly cvičitelky místní. Byly to Romana Řeřuchová a Petra Topinková, které funkci cvičitelky dělaly až do poloviny roku 2009. Za to jim patří upřímné poděkování.


Aerobik 2003


Aerobik 2005

Cvičení je od září do dubna (každý rok je to jinak). Dívky a ženy se schází v místním kulturním domu na sále v 19:00 každé pondělí a středu. Do cvičení chodí dívky a ženy nejen z Voděrad, ale i ze Sebranic. Nepatříme sice mezi elitní špičku, ale je to o tom jít si zacvičit a uvolnit se. Pomůcky na cvičení jsou zatím bedýnky, balónky, gumičky na posilování a od letošního roku máme i švihadla. Od roku 2010 jsme díky obecnímu úřadu mohly zrealizovat moderní cvičení na vyšší úrovni pomocí mikrofonu a repro hudby.


Aerobik 2010


Aerobik 2010


Aerobik 2010

Doufejme, že potřebné nadšení vydrží nejen všem stávajícím cvičenkám, ale přidají se i další. Zejména u nejmladší generace je zastoupení velice potěšující a žádané, ta nejstarší pak zaslouží největší úctu a obdiv. Zejména musíme zmínit naši "nejstarší" cvičenku p. Burianovou (naši stálici), která ve svých 65letech dochází již několik let pravidelně na cvičení.

SEZÓNA 2011/2012

Srdečně zveme všechny dívky a ženy na tradiční "CVIČENÍ AEROBIKU" a od letošní sezóny i k "CVIČENÍ PRO ZRALÉ ŽENY". Obě cvičení budou probíhat na sále Kulturního domu ve Voděradech od 3.října 2011. V pondělí a středu (19:00 - 20:00). Aerobik bude probíhat jako vždy. Rozcvičení, sestava, posilovací cviky a cviky na protažení. Cvičení pro zralé ženy bude ve volnějším tempu zejména pro "moudřejší ženy", ale na věku nezáleží. Cvičení bude hodinové a půjde hlavně o protahování, posilování (žádné rychlé tempo).

CVIČENÍ AEROBIKU - každé pondělí od 19 hodin.

CVIČENÍ PRO ZRALÉ ŽENY - každou středu od 19 hodin.


Aerobik 2012


Aerobik 2012


Aerobik 2012