Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Občan si tak může zajistit dokumenty, které byly dosud vydávány pouze specializovanými pracovišti a občané museli dojíždět za jejich vyřízením.

Co můžete vyřídit na Obecním úřadě ve Voděradech prostřednictvím projektu Czech POINT:

Postup vydání ověřeného výpisu

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát:

Výpis z Obchodního rejstříku

K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace.

Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel, potřebujete znát pouze IČ obchodní organizace.

Výpis z Rejstříku trestů

Pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti slouží platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Povinnost je dostavit se osobně, s sebou platný občanský průkaz a řidičský průkaz.

Ceník služeb
cena za 1. stranu cena za každou další
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z bodového systému řidičů 100,- Kč 0,- Kč