Rok 2005

Rekonstrukce vodovodního řádu na "Nových poustkách"

Rekonstrukce vodovodního řádu v tomto úseku bezprostředně souvisí s další etapou úprav místních komunikací. Jelikož vodovodní řád nacházející se pod touto komunikací měl již "odslouženy" patřičné roky a navíc nebyl technicky optimálně řešen v souvislosti s možnými uzavírkami menších úseků z hlediska případných poruch celého vodovodního řádu, bylo logické řešit tento problém před vlastní úpravou komunikace. Výměna potrubí včetně přípojek a doplnění o patřičné uzávěry proběhla ve druhém čvrtletí. Byla provedena firmou Vaněk z Kunštátu. Celkové náklady činily 534 tisíc Kč. Z důvodů usazení zeminy po výkopových pracech byla následná rekonstrukce komunikace o rok odložena.


Úsek rekonstrukce

Rekonstrukce střechy na školním bytě a družině

Zub času se postupěn podepsal i na školním bytě a přilehlé školní družině. Bylo třeba přistoupit na celkovou výměnu střechy. To znamenalo opravu krovů, nové laťování, krytinu, okapy a v průběhu rekonstrukce se objevila i potřeba oprav komínů. Akce se uskutečnila hned v jarních měsících, jakmile bylo počasí svolné. Celkové náklady se vyšplhaly na částku téměř 200 tisíc Kč.


První sněhová zkouška nové střechy

Přehled dalších menších investic

 1. prodloužení vodovodního řádu ke spodní trafostanici - 89 000,- Kč
 2. rekonstrukce podlahy a zabudování nových vstupních oken v budově hasičské zbrojnice - 28 000,- Kč
 3. instalace odpadkových košů a rozmístění zásobníků na zimní posyp - 71 000,- Kč

 4. Odpadkový koš


  Nádoba na zimní posyp

 5. vybudování sběrné jímky na dešťovou vodu v prostoru obecních studní pod Grznárovými - 47 000,- Kč
 6. oprava laviček a pořízení závlahového systému na kropení trávníku v areálu fotbalového hřiště - 89 000,- Kč
 7. dokončení terénních úprav pod horní trafostanicí na "Starých poustkách", úprava svahu po zrušených sklepech před Kučkovými - 31 000,- Kč
 8. škola - demontáž pisoárů a pořízení termoboxu pro přepravu obědů - 10 000,- Kč

Záplavy

Nejenom události veselé nebo radostně očekávané patří ke koloritu všedního života. K těm z opačného soudku, bez kterých bychom se jinak raději určitě obešli, patřila letošní poslední letní bouřka a s ní spojená průtrž mračen. V jejím důsledku se naší obcí přehnala záplavová vlna, kterou ani nejstarší historické prameny nepamatují.


Když voda opadla


Jedna z vyplavených místností

Tímto smutným okamžikem se staly večerní hodiny 12. září. Obrovský lokální spad vody způsobil splavení zejména obrovského množství čerstvě oseté orné půdy z výše položených polí a dalších nečistot cestou pobraných. Nějvětší masa vody se prohnala prostorem mezi "Starými a Novými poustky". Ve spodní části své cesty napáchala nevýraznější škodu na čerstvě zrekonstruovaném rodinném domku manželů Řezníčkových, který zaplavila do výše více jak půlmetrové. V závěrečné fázi pak protekla celou návsí a spodním koncem obce, kde za sebou zanechala nánosy bahna a několik zaplavených dvorků, zahrádek a sklepů. Druhá menší vlna si pak našla svoji cestu kolem kulturního domu, horní autobusové čekárny a dále pokračovala směrem komunikace v "Aleji". Cestou neopomněla "navštívit" opět několik přilehlých dvorků, zahrad a sklepů.


Místní komunikace

Za přispění několika požárních jednotek včetně místních dobrovolných hasičů se většinu vody podařilo odčerpat ještě ve večerních hodinách téhož dne. Ovšem zdaleka nejhorší pohled se naskytl teprve následující den ráno, kdy zůstalo již "jen" všudepřítomné bahno a spousta nečistot jako sláma, dřevo či kamení. Díky převážně dobrobolné pomoci zhruba dvou desítek místních občanů (včetně členů místního hasičského sboru) se drtivou většinu napáchaných škod podařilo uklidit do večera. Následující den pak již byly odvezeny poslední zbytky a hasiči dočistili místní komunikace.


Závěrečná fáze úklidu

Solidarita mnohých občanů se projevila nejen při vlastním úklidu, ale následně i při povodňové finanční sbírce. Díky nim se mohlo společně s příspěvkem obecního úřadu rozdělit nejpostiženějším rodinám několik desítek tisíc korun v rámci peněžní pomoci. Jak se říká, na všem špatném je možné najít i něco dobrého. V tomto případě si lze nejvíce cenit poznání, kdo dokáže v kritické situaci v rámci svých možností přiložit ruku k dílu. Pochopitelně bez povšimnutí nezůstali ani ti z "opačné strany barikády", kteří ústně zvládnou jakýkoliv problém. I když o toto zviditelnění určitě nestáli, život je v některých situacích velmi korektní a spravedlivý a dokáže ukázat prstem správným směrem.

Divadelní představení

Po loňské úspěšné změně repertoáru se místní ochotnický spolek rozhodl nejen pokračovat v nastoupeném trendu, ale z hlediska náročnosti opět o něco zvednout laťku. Mnozí účinkující měli ovšem zpočátku pocit, že paní režisérce ujela ruka při zvedání laťky příliš vysoko. Takže v konečné fázi až její neoblomnost a víra ve schopnosti svých "oveček" byla tím rozhodujícím momentem pro vznik představení vůbec.


Klepnout či neklepnout sele?


Není sporu mezi námi

Pozvánka pak sdělovala místním občanům následující informace:
Osoby a obsazení
Jupiter: Petr Koudelka
Horatio: Mirek Křepela
Scipio: Radim Švancara
Amaranta: Lenka Plevačová
Bartolus: Jiří Petřík
Camilio: Leoš Gottvald
Catastrofa: Andrea Tatíčková
Rakvář, Merkur, Deputátník: Marek Klimeš
Sousedka: Radka Španělová
Juno: Katka Klimešová
Caverna: Josef Mikulčický
Komorná: Irena Fojtová
Farnice: Iveta Španělová, Radka Španělová, Martina Konečná, Irena Fojtová
Sele: Pepík Řehůřek
Sledování textu, rekvizity: Martina Konečná
Výtvarnice scény: Iveta Španělová
Osvětlení, zvuk: Olin Tatíček
Hudební spolupráce: Petr Koudelka, Zdeněk Španěl ml.
Technická spolupráce: Olga Stloukalová , Pavlína Staňková
Režie: Jarka Konečná

Místní ochotnický spolek si pro závěr letošního roku připravil jevištní realizaci komedie "Nebe na zemi" od slavných autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Již obsazení velkého počtu rolí ochotnickými herci se zdálo být v mnoha ohledech nedosažitelné. Oceňujeme proto, že si cestu do našeho souboru našli i mnozí přespolní herci, bez nichž bychom letošní představení nemohli uskutečnit.

Tato komedie v sobě skrývá dějově pestrou škálu lidských (a dokonce i božských) životních poutí. Všechny jsou však prostoupeny snahou divadelních postav o změnu svého osudu k lepšímu a o zajištění spokojenějšího života na zemi. Je to bohatá přehlídka mezilidských vztahů, která se neobejde bez intrik, podvodů, hamižnosti a prospěchářství. V boji dobra se zlem samozřejmě zvítězí dobro zásluhou šlechetných hrdinů a někteří hříšníci se dokonce napraví, aby přispěli ke zdaru správné věci.

Věříme, že Vás osloví a nadchne mistrovsky napsaný scénář této hry a že se výtěčně pobavíte při mnoha humorných výstupech, v nichž pocítíte Werichovu tvůrčí jedinečnost. Celé atmosféře představení jsme se také snažili přizpůsobit jeho hudební stránku a výtvarné pojetí scény.

Dobrou zábavu!

Na Vaši přízeň spoléhá Divooch!


Ta příjemnější stránka života

Tolik pozvánka a jaká byla skutečnost ? Nutno spravedlivě podotknout, že velmi dobré výkony všech účinkujících nemohly zklamat ani velice náročné publikum, neřkuli to místní, vděčné častu za sebemenší kousek kulturního zážitku. Ze všech představitelů dialogově velmi obtížných rolí se pak vyjímečně zaskvěli hostující Mirek Křepela v roli Horatia a jeho domácí sekundant Radim Švancara v roli Scipia. Jejich dialogy mnohdy zabalené do opravdu "šoumenského" pojetí měly v hledišti jednoznačně nejsilnější odezvu. Mimo to bylo představení nádherně okořeněno i "tichou" rolí malého Pepíka Řehůřka v roli selete určeného na pekáč. Salvy smíchu provázející jeho výstup byly jednoznačným důkazem, že i bez jediného slova si lze diváky naprosto podmanit.


Závěrečná děkovačka

K celkovému dojmu celého představení značně přispěly i dvě skutečnosti. První byly nádherné kulisy, na kterých bylo možné obdivovat výtvarný talent Ivety Španělové. V tomto pojetí by se ani mnohé profesionální scény neměly za co stydět. Tu druhou pak představovaly nestárnoucí a do dnešních časů líbivé melodie Jaroslava Ježka jakožto dvorního skladatele Osvobozeného divadla. Vhodně a nenásilně doplňovaly přestávky nutné k přestavbě scén.

Po každém nově uvedeném představení mnohé diváky napadá, že lepší už to být nemůže. A každý rok se přesvědčují, že se mýlili. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Takže nezbývá než si přát, aby nás všechny takovéto omyly provázely i v budoucnu.

Setkání starších spoluobčanů

Poslední listopadovou sobotu se v našem kulturním domě již dlouhá léta koná posezení místních starších spoluobčanů. Setkání zahájil svým proslovem starosta pan Miroslav Opluštil. Seznámil všechny přítomné s aktuálním stavem naší obce včetně výhledu do budoucna a popřál dobrou zábavu. Po něm přišli ke slovu místní ochotníci (o divadelním představení je obšírněji pojednáno v předchozím bodě). Jejich příspěvěk se postupem doby stal tím hlavním lákadlem celé sešlosti. No a závěrečnou částí večera pak provázelo hudební těleso pod vedením pana Makovského. Jejich písně k tanci i poslechu vyvolaly u mnohých nejen příjemně nostalgické vzpomínky na prošlá léta, ale i povzdech nad tím, jak čas - zvláště v pokročilejším věku - běží stále rychleji.


Sál se postupně plní ...

Turnaj ve stolním tenisu

Turnaj se skládá ze dvou částí. Nejdříve měří síly amatéři a příležitostní hráči z širokého okolí, odpolední část je vyhrazena členům místního oddílu a jejich pozvaným hostům. Tato akce si získává tále větší oblibu zvláště mezi amatéry. Bohužel nutno podotknout, že hlavně u cizích. Pro místní "hospodské přeborníky" se zdá být stále větším problémem najít cestu do našeho kulturního domu. A přitom vánoční období k tomu přímo vybízí, což potvrzují cizí účastníci, jež neváhají ujet mnoho desítek kilometrů, aby trochu provětrali svoji tělesnou schránku. Láká je nejen příjemné prostředí, ale i tradiční výborný guláš z "kuchyně" paní Olgy Stloukalové. Po propocení trika za zeleným stolem a s pěnivým mokem coby nezbytnou přílohou snad ani nemůže chutnat jinak než skvěle.


Amatéři v plném nasazení!

Dopolední amatérské části se zúčastnilo celkem 28 hráčů. Že je tento sport možné provozovat v každém věku dokládá účast nejen osmileté Veroniky Švancarové, ale i pana Řezníčka, který i ve svých úctyhodných 79-ti létech zle zatápěl mnohem mladším konkurentům. Vítězství si nakonec odvezl Libor Vymětal z Vranové Lhoty, jež ve finále udolal v pětisetové bitvě Josefa Bočka z Kunštátu. Poraženými semifinalisty pak byli Pavel Nejedlý z Kunštátu a Roman Péč reprezentující Městečko Trnávku.


Registrovaní hráči

Rozdíl mezi amatérskými a registrovanými hráči pak mohli přítomní diváci posoudit bezprostředně poté. V pozdním odpoledni si to mezi sebou rozdali borci místního oddílu a jejich pozvaní hosté. Nutno podotknout, že výběr hostů probíhal zvláště pečlivě a rozhodujícím kritériem bylo nepřipravit domácí hráče o šanci na vítězství. To se nakonec podařilo, takže i místní diváci a patrioti odcházeli s hřejivým pocitem, že guláš se snědl, pivo vypilo a vítězství zůstalo doma.

Přehled dalších akcí a událostí

 1. Sousedský bál - leden
 2. Dětský karneval - únor
 3. Zápis nových žáků základní školy - únor

 4. Budoucí prvňáčci

 5. Hasičský bál - březen
 6. Pálení čarodějnic - duben
 7. Dětský den - květen
 8. Den matek - květen
 9. Turnaj v nohejbalu - červenec
 10. Turnaj "starých pánů" v kopané - srpen
 11. Lampiónový průvod (rozloučení s letním časem) - říjen

 12. Účastníci lampionového průvodu

 13. Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka - prosinec
 14. Den otevřených dveří ve zdejší základní škole - prosinec

Závěrečné statistické údaje

zkolaudován celkem 1 rodinný dům
narozeny 2 děti
zemřeli 4 spoluobčané
přistěhovalo se 13 občanů
odstěhovalo se 8 občanů
počet obyvatel obce k 31.12. - 502