Členové spolku:

Vznik tohoto sdružení lze datovat pouze několik roků nazpát, kdy po rekonstrukci místního rybníka sloužícího coby požární nádrž a po vysazení ryb do této nádrže dorostly první chytatelné kousky.

V současnosti se činnost místních rybářů omezuje víceméně pouze na přikrmování ryb a udržování nejbližšího okolí rybníka. Mimoto jsme již mohli být svědky jednoho hromadného výlovu, kde se mnozí přihlížející (nejen děti, ale i dospělí) mohli seznámit s různými druhy ryb včetně několika štik. V loňském roce byly vysazeny nové štiky, amuři a kapři.

Velice vyhledávanou akcí pak bývají rybářské závody pro děti, které již pomalu získávají svoji tradici. Rybáři se tak stali další složkou, která nezapomíná na naši nejmladší generaci, což je jistě ku prospěchu obou stran.


Rybářské závody 2009


Rybářské závody 2009


Rybářské závody 2009


Rybářské závody 2009

Rybářský kroužek

Další aktivitou pro děti je rybářský kroužek, který navštěvuje asi 10 dětí ve věku 8-15 let. Tento kroužek vede Petr Štefanka ml. Kroužek navštěvují i děti z okolních vesnic. Kroužek spadá pod DDM Boskovice. Děti se schází buď přímo u místního rybníka nebo v hasičské klubovně. Náplň kroužku: poznávání ryb, hledání v řádech, navazování, lov v praxi (na voděradském rybníku), házení na cíl, výtvarné činosti zaměřené na rybaření ... Po splnění testu obdrží děti rybářský lístek.


V hasičské klubovně

Na začátku července mají děti možnost jet na rybářský tábor do Bulhar, kde se učí zdokonalovat techniku lovu a nové způsoby lovu. Pravidelně naštěvují zámek Lednice. DDM Boskovice každý rok pořádá rybářské závody na Suchým "O pohár starosty" a ve Skalici nad Svitavou "Zlatá udice".


Rybářský tábor 2010