Rok 2015

Sportovní ples

Třicátého prvního ledna se konal již sedmý ročník Sportovního plesu, který pořádá TJ Voděrady. Kulturní program letos připravily mažoretky z letovické taneční skupiny VO CO GOU. Ty si připravily tři vystoupení. Největší úspěch sklidilo číslo s rozsvícenými hůlkami, které vytvářely úžasné světelné efekty. Mezi hlavní ceny letošní tomboly patřil kávovar a tablet. Po celý večer hrála k tanci a poslechu skupina ABC rock Boskovice.

Hasičský ples

Vrcholem plesové sezony ve Voděradech je každoročně ples pořádaný hasiči. Letos se konal 21. února. Zaplněný kulturní dům nejprve zhlédl vystoupení letovické taneční skupiny Bez dechu a pak už se těšil na tradiční vystoupení voděradských hasičů. Pro letošek si připravili vystoupení pod názvem Zombie Zorba. Hasiči se představili jako lidé pralesa, kanibalové, kteří přišli zatančit na ruskou Kalinku. Za své vystoupení sklidili bouřlivý potlesk.

O půl jedné se losovala bohatá tombola. Mezi hlavní ceny patřil kávovar a tablet. Chybět však nemohly ani pytle s obilím. Po celý večer hrála k tanci i poslechu kapela AKCENT.

Maškarní karneval

Dne 28. února se ve Voděradech pořádala již tradiční akce pro děti - Maškarní karneval. Letošní rok byl však jedinečný, protože to byl již dvacátý ročník. U příležitosti kulatého výročí si kulturní komise, která karneval pořádá, připravila bohatý program.

V úvodu proběhl průvod masek, kterých se letos napočítalo více než devadesát. Hned poté zhlédly děti vystoupení brněnského kouzelníka a trochu si začarovaly. Kulturní program si připravil i divadelní spolek Divvoch, který sehrál pro děti pohádku O Jeníčkovi a Mařence.

Všechny děti obdržely u vstupu číslo, které jim pak mohlo vynést sladkou odměnu v podobě dortu. Pomyslnou třešničkou bylo vystoupení voděradských hasičů, kteří předvedli tanec s názvem Zombie Zorba, jenž měl premiéru na hasičském plese o týden dříve. Moc děkujeme všem pořadatelům za krásné odpoledne.

Pálení čarodejnic

Vítání občánků

V neděli 19. dubna byli mezi voděradské občany přijati Veronika Gazdíková, Jakub Hasil a Vojtěch Novák.

Den matek

Sedmnáctého května slavily v místním kulturním domě svůj svátek maminky. Děti ze základní školy si pro ně připravily hodinové pásmo písniček, básniček, scének a pohádek. Nejvíce z programu zaujalo taneční číslo kuchtíků, anglická písnička nebo zpívaná pohádka O Červené Karkulce.

Čukotské jaro

Kapely Revival Kabát Morava, Sagitari, D.O.P., Veřejná bezpečnost, Blackstars band a další se představily na druhém ročníku festivalu Čukotské jaro, který se konal 23. května v areálu fotbalového hřiště. I letošní ročník značně poznamenalo špatné počasí, přesto dorazilo necelých 200 platících lidí.

Kácení máje

Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal 30. května tradiční kácení máje. Pro děti byl připraven velmi bohatý program, z něhož měla největší úspěch cyklistická překážková dráha a házení houbou. Při losování májky měli štěstí Kotlánovi a májka tak zůstává ve Voděradech.

Den dětí

Dne 5. června uspořádala kulturní komise Den dětí. V pět hodin děti vyrazily z areálu Pod lesem na devět stanovišť rozmístěných v přilehlém lese. Kácely kuželky, házely míčky do koše, střílely prakem, lovily ryby, střílely šípem i vzduchovkou a zahrály si na akrobaty, když přecházely šňůru nataženou mezi stromy. Na hřišti děti čekala odměna v podobě párku s rohlíkem. Zabavit se mohly díky dalším aktivitám jako malování na obličej, jízda na ponících, fotbal nebo chůze na chůdách.

Nové volby do obecního zatupitelstva

V sobotu 13. června bylo ve Voděradech ve znamení voleb. I přes parné počasí si do volební místnosti našlo cestu 70% voličů. Vítězem voleb se stalo sdružení „Voděrady všem“ v čele s Lubomírem Lepkem, které v zastupitelstvu získalo čtyři mandáty.

Zastupitelstvo je složeno z těchto kandidátů:

SNK Voděrady všem
- Lubomír Lepka
- Zdenka Watermanová
- Jana Hasoňová
- Miloš Dufek

SNK obce Voděrady
- Zdeněk Španěl
- Petr Topinka
- Miroslav Opluštil

Ustavující schůze zastupitelstva

Dne 29. června se uskutečnila ustavující schůze nového zastupitelstva. Na zasedání byl zvolen starosta a místostarosta, byla schválena účetní uzávěrka obce a základní školy a další. Na zasedání dorazilo velké množství voděradských občanů.

Nohejbalový turnaj trojic

Pátého července patřilo hřiště Pod lesem nohejbalu. V parném počasí se zde sešlo asi osm trojic, které bojovaly o nejlepší umístění. První cenu si letos odvezli přespolní.

Úprava lípy na návsi

Dne 13. července se samovolně zřítila jedna z větví lípy na návsi. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Na základě této události ale došlo k prořezání koruny stromu a nainstalování speciálních obručí, které drží celý strom pohromadě, aby se dále nerozvětvoval a nezatékalo do jeho kmene.

Kiliangang motosraz

Více než tisíc lidí navštívilo mezi 24. - 26. červencem areál hřiště Pod lesem. Konal se zde totiž třetí ročník Kiliangang motosrazu. Nabitý program začal v pátek odpoledne a vrcholil večerními koncerty kapel Rybičky 48 a Zakázaný ovoce. V sobotu dopoledne se pokračovalo vyjížďkou po okolí, kterou následovala exhibice dřevorubců a soutěž ve startování motorek poslepu. Hlavními hvězdami sobotního večera byly kapely Argema, Kern a UDG. Třešničkou na dortu celé akce byl její charitativní podtext. Čtyřicet pět tisíc z výdělku bylo předáno třem dětem, které trpí dětskou mozkovou obrnou.

Pouťové oslavy

Patnáctý a šestnáctý srpen patřil již tradičně voděradské pouti. V sobotu program začal tradičním Memoriálem Jiřího Švancary, kterého se zúčastnily týmy ze Skalice, Drnovic, Velkých Opatovic a Voděrad. Večer se pokračovalo tradiční pouťovou zábavou. Tentokrát k tanci a poslechu zahrála skupina Tamdem.

Nedělní odpoledne pak patřilo rodinám s dětmi. Rodiče si užili poslech cimbálovky Majeran a děti kolotoče.

Online katalog pro knihovny

Během prázdninových měsíců se v knihovně nezahálelo. Pracovalo se totiž na vytvoření online katalogu pro knihovnu. Všechny knihy byly olepeny čárovým kódem a zavedeny do knihovního systému. Došlo také k přeskládání celého knihovního fondu a vyřazení starých knih.

První školní den

Prvního září se již tradičně otevřely brány základní školy a přivítaly v novém školním roce deset žáků. Děti se do školy tak těšily, že byly připraveny již v půl osmé ráno. Ve třídě je přivítal pan ředitel a starosta obce, který předal drobné dárky prvňáčkům. Letos do první třídy nastoupili Jan Kudláček a Pavlína Zábojová.

Autorské čtení

Knihovna Voděrady ve spolupráci s obecním úřadem a základní školou připravila dne 7. října v družině základní školy autorské čtení knihy Zrzoun, hrdina dvou světů spisovatelky Marcelly Marboe. Fantazijní příběh ze života koček a lidí děti velmi zaujal a odpoledne si s autorkou knihy užily.

Halloweenská tvořivá dílna a loučení s letním časem

Dne 23. října se v družině základní školy sešly voděradské děti. Spolu s rodiči si v halloweenské tvořivé dílně vyráběly svítilny, pavoučky, duchy, čarodějnice a další výrobky. Vedle toho si děti mohly hrát s hračkami nebo si zahrát stolní fotbal.

V podvečer se děti přestrojily za čarodějnice nebo kostlivce a vypravily se na lampiónový průvod obcí, který letos prošel ulicí V Aleji, kolem kulturního domu zpět ke škole. Zde se opékaly párky a podával čaj a grog. Vrcholem programu bylo vypouštění lampionů štěstí.

Oprava kulturního domu

Největší investicí letošního roku bylo zateplení a oprava kulturního domu, které bylo dokončeno 31. října 2015. Obec na opravu, tedy na výměnu oken a vstupních dveří, zateplení budovy a zateplení střechy, získala dotaci z EU, která pokryje 90 % nákladů. Zastupitelé vybrali v souladu s obecním znakem a vlajkou žlutomodrou kombinaci.

Po zateplení došlo k menším úpravám ve vnitřních prostorách (úpravy v zasedací místnosti a kancelářích obecního úřadu). Celkově je proplaceno za vymalování prostor kulturního domu 34 607 Kč, za renovaci žaluzií v sále 53 948 Kč, za nové žaluzie v kanceláři 17 493 Kč a za výměnu opony 64 511 Kč.

Vítání občánků

Dne 8. listopadu proběhl v sále kulturního domu slavnostní obřad vítání občánků. Do naší obce jsme přivítali čtyři nové občany: Jana Staníčka, Natálii Švecovou, Kristiána Kotlána a Adélu Novotnou.

Posezení voděradských občanů

Dne 21. listopadu se v sále kulturního domu uskutečnilo posezení voděradských občanů. Všechny přítomné přivítala místostarostka obce Zdenka Wattermanová. Poté následovalo představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které si pro své věrné diváky připravil divadelní spolek Divvooch. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Z-M Band.

Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Letošní divadelní sezóna se nesla ve znamení pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Režie se ujala Mgr. Jaroslava Konečná, která se inspirovala národní pohádkou Karla Jaromíra Erbena a textem dramatika Jana Jílka.

V průběhu představení jsme byli svědky špatné královské výchovy, konkurzu na nevěstu, vstupu za třinácté dveře, porušení zákazu odkrývat zakryté, náhlého citového vzplanutí šlechtice, dobrodružné výpravy na tajemný hrad, svérázného vysvobozování zakleté princezny, zaslouženého skonu bídáka a v neposlední řadě také lásky, v tomto případě trojnásobné.

Premiéra divadelního představení se uskutečnila 21. listopadu, reprízu mohli diváci zhlédnout 6. prosince.

Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka

V neděli 29. listopadu se na návsi uskutečnilo již tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Úvodní slovo pronesla Lenka Plevačová a všechny přivítal i starosta obce Lubomír Lepka. Poté už dostaly slovo děti ze základní školy a sebranická schola. Po krátkém pásmu písní děti společně rozsvítily vánoční strom a přivolaly Mikuláše a čerty. Ti letos přijeli na speciálním pekelném traktůrku a s sebou si přivezli i vlastní kotel s pekelným ohněm.

Mikuláš s andělem vyslechli od dětí básničky nebo krátké písničky a obdarovali je sladkou odměnou. Po celou dobu akce bylo připraveno drobné občerstvení v podobě svařáku, čaje a grogu.

Vánoční beseda

V neděli 6. prosince se pod záštitou obecního úřadu konala v kulturním domě Vánoční beseda. Úvodní slovo pronesl starosta obce Lubomír Lepka. O kulturní program se postaraly sestry Švancarovy. Stěžejním bodem byla přednáška o vánočních zvycích, kterou pronesla Zdeňka Miholová z Drnovic. V průběhu akce se podávala káva a čaj a přítomní si mohli prohlédnout výrobky obyvatel obce nebo třeba zakoupit med, adventní věnec a další.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

V neděli 20. prosince uspořádala Tělovýchovná jednota Voděrady, oddíl stolního tenisu, tradiční předvánoční turnaj ve stolním tenise. V dopoledním klání se utkali neregistrovaní, odpoledne se u stolů proháněli registrovaní hráči. Již tradičně se do Voděrad sjeli nadšenci z okolních obcí, ale i ze vzdálenějšího Brna či Jedlové.

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi

V pondělí 21. prosince se na prostranství kolem obecního úřadu sešly zejména děti. Uskutečnilo se zde totiž pouštění balónků s přáním Ježíškovi. Všechny přítomné přivítal starosta obce Lubomír Lepka, který pak předal mikrofon dětem, jež recitovaly básničky.

Všem přítomným byly rozdány balónky, na které si děti mohly napsat, co chtějí dostat od Ježíška. Ve 14:20 se balónky vznesly k nebesům a zbarvily všemi možnými barvami pošmournou oblohu. Doufejme, že všechny děti od Ježíška dostaly to, co si přály.

Maškarní Silvestr

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady si opět připravil v sále kulturního domu tradiční maškarní Silvestr. Letos se po parketu proháněli piráti z Karibiku, Asterix a Obelix, doktoři, čarodějnice, nevěsty, hippies a další.

Třicet minut po půlnoci oblohu zbarvila světla ohňostroje, který přilákal ke kulturnímu domu mnoho občanů. Všichni si navzájem popřáli vše dobré do nového roku 2016 a užili si nevšední zážitek.