Plánované kulturní a sportovní akce v roce 2012

Sportovní ples - leden
Hasičský ples - únor
Dětský maškarní karneval - březen
Pálení čarodějnic - duben
Besídka ke dni matek - květen
Kácení máje - květen
Dětský den - červen
Slavnostní otevření rekonstrukce fotbalových kabin - červen
Turnaj v nohejbalu - červenec
Vítání prvňáčků - srpen
Rybářské závody - září
Pouštění draků - říjen
Školní výstavka "Barvy podzimu" - říjen
Lampionový průvod (rozloučení s letním časem) - říjen
Setkání starších spoluobčanů - listopad
Divadelní představení - listopad
Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská nadílka - prosinec
Vánoční turnaj ve stolním tenise - prosinec
Silvestrovské oslavy (v kulturním domě) - prosinec

Plánované investiční akce ve Voděradech v roce 2012

1) Rekonstrukce + přístavba budovy kabin (v areálu na hřišti pod lesem)