Z hlediska zeměpisného se obec Voděrady nachází ve střední části Moravy asi 35 km severně od Brna v tzv. Boskovské brázdě oddělující Českomoravskou vrchovinu a Drahanskou vysočinu. První zvedající se zalesněné kopce Českomoravské vrchoviny (bližší specifikací Kunštátská vysočina s kopcem Chlumem vysokým 512 metrů) tvoří západní okraj obce.

Nejbližším sousedem tímto směrem je obec Zbraslavec, pět kilometů severozápadně pak město Kunštát. Dva kilometry severovýchodně od naší obce leží vesnice Sebranice, pod jejíž farnost Voděrady přísluší. Další větší města tímto směrem jsou Letovice a Svitavy. Východně od obce asi čtyři kilometry vzdušnou čarou se nachází Skalice nad Svitavou, místo naší pošty a současně nejbližší železniční stanice. Za touto obcí mírně k severovýchodu zhruba deset kilomerů daleko se rozkládá město Boskovice s naší nejbližší nemocnicí. Dva kilometry jižním směrem s námi sousedí Drnovice, ještě o dva kilometry dále pak Lysice, což je spádové místo pro naše žáky navštěvující druhý stupeň základní školy. Ještě dále na jih pak leží Černá Hora se svým pivovarem a ještě dále pak již zmiňované Brno.

K názornosti určení naší polohy nejlépe poslouží mapa.

Z hlediska geologického a geografického se naše obec rozkládá v průměrné nadmořské výšce 364 metrů, polohově pak pod jihovýchodním úpatím kopce Chlumu, čímž je dána její ochrana západní části svahy Kunštátské vysočiny. K východu a jihovýchodu je kraj otevřen do roviny, případně se mírně svažuje. Reliéf tvoří úvalovitá mělká údolí potoka Úmoří a jeho přítoků (Výpustek, Chlumský potok a na severu Sebránek). Celkově se povrch sklání k řece Svitavě, do které všechny potoky odtékají.

Půdní pokryv je velmi rozmanitý, od jílovitých půd západně od obce, které se mění na hnědozemě a následně přecházejí až do černozemí nacházejících se ve větší míře zejména východně a jihovýchodně od obce.